Postavy

Drahá ženo, na tvé podrážděné dotazy, zda jsem již konečně zavítal do zdejších proslavených salonů, musím odvětit, že zatím nikoliv. Tolik věcí je třeba vyřešit! Poslové z karantény Reichenberg se urputně dožadují po deseti letech otevřít hranice oblasti. Také se stále řeší, kolik panen a paniců bude odvedeno Drakovi jako tribut a kolik z nich půjde na chov a probíhají očekávané velké spory o těžbu měnivce na území Rožmitálských. A to je jen začátek! Jak vidíš, není to tak, že se musíš hanbit za můj nedostatek plodné síly, ale jsem zkrátka vázán jinými povinnostmi. Slibuji, že na Kupadla vše napravím.

V našem příběhu vystupuje mnoho postav a každá z nich je napsána jako hlavní aktér svého vlastního příběhu. Všechny zážitky tedy považujeme za plnohodnotné a je jim věnováno stejně pozornosti nehledě na společenské postavení, původ, čistotu krve nebo živočišný druh. Smrt Draka a vzestup jeho následníka je vrcholná společenská událost. Smrt vládce Prastaré říše se považuje za příležitost k začátku nového věku, za překlenující okamžik, v němž každý může svým malým či větším způsobem poznamenat vývoj dějin.

Každá postava má svou jasně definovanou tíseň, touhu a ambici a je vždy zapojena do několika zápletek s různými herními skupinami. Každá postava má jasně definované cíle a u každé klademe důraz na to, aby bylo na první pohled poznat, čím by mohlo být zajímavé a zábavné ji ztvárňovat. Vzhledem k dekadentní a kultické povaze světa Belle Epoque má hra také jasně odstupňovanou intimitu, jejíž vyšší stupně jsou ale zcela dobrovolné a nezasahují nijak do veřejného prostoru. Stejně tak tvrdé pěstní bitky nebudete muset ani pozorovat, pokud nebudete chtít.

Některé z postav mají předem určeno, že opouštějí hru předčasně a jejich hráči se poté vrátí do hry jako postava jiná. U půlených postav bude předem sděleno časové rozmezí, kdy opustí hru a hráči dostanou již před hrou materiály pro obě postavy.


Delegace

Na slavnost Drakova umírání se sjíždějí velvyslanci říší, které se rozkládají na Starém kontinentu i v Novém světě.

Přijíždí sám potomek Krále Králů z Ruska, vyslankyně Albionu Královny Úlu v doprovodu profesora Moriartyho, kterému nese kufry Oliver Twist, přicházejí francouzští regenti vedení manducarimperiálem Hasmodiahem či dobrodruzi z Krakenovy říše v čele s Dcerou oceánu a Simonem Bolívarem III. a mnozí další.

Jsou tu, aby vzdali hold umírajícímu Drakovi, předali dary a případně využili příležitost zavděčit se Drakovi novému. Vede je touha vyjednávat a intrikovat. A protože jsou v delegacích samé komplikované osobnosti, mají i dost vlastních osobních agend, které chtějí vyřešit.


Zástupci sněmů

Každá korunní země má svůj sněm, který je řádně zastoupen. Největší vliv a slovo má sněm český, kde jsou zastoupeni šlechtici i poslanci měst a stařešinové z krajů. Jednotlivé sněmy pak mají svá vlastní rozhodnutí, ale dohromady tvoří říšský sněm.

V posledních hodinách starého Draka je nutno rozhodnout mnoho důležitého. Zákony budou přepsány, edikty vydány a možná se celá struktura říše zatřese, až jednotlivé sněmy nabídnou své koruny různým následovníkům. Většina jednání má ale pevně řazené body, skrze které zajišťujeme projednání zákonů které okamžitě ovlivní velké skupiny postav na hře a budou náležitě dramatické.

Část rodové šlechty se Drakovi podvolila a po Slavném Návratu smísila svou krev s Prastarými. Společně s rodinou tak na hlasování přijíždějí například Ohnivý Princ Fénix Popel z Lobkovic nebo Vlka z Rožmitálu.

Nechybějí ani volení zástupci měst, kteří odráží pestrost českých zemí. Vždyť co může mít společného podnikavá Anna Baťová ze Zlína, rebelský „realista” a dobrodruh Tomáš Masaryk reprezentující Prahu či bouřlivák a vyžírka Karel Hynek Mácha, poslanec zvolený snad z lítosti přibližně třiceti občany Rabštejna nad Střelou?

Pro své hlasovací právo tentokrát v Českém sněmu zasednou i stařešinové několika vybraných oblastí, kmenišť, které odvádějí tribut přímo Drakovi – neústupná Jana Sladká Kozina, novopacký mystik Sezemský, věčně opilý Rišák Zámoravčík z Hané nebo populární skalácký šaman Alois Jirásek.


Servisní složky

Bohužel v takovém hemžení lze jen těžko odlišit skryté teroristy, připravené ve jménu svých zvrácených humanistních představ vraždit. Doufejme však v autoritu Draka a předvídavost jeho kontrarozvědky! „Práce” čeká zvláště Adepty – Drakovu magickou policii, jíž byla propůjčena moc Prastarých a která bedlivě dohlíží na průběh celé události. Stále častěji se také budou střetávat s běžnou policií, která se drží úplně jiných pravidel než řád Adeptů.

Záležitosti oslav a kultu povedou kněží Prastarých. Ti složili přísahy jednotlivým božstvům a mají povolen vykonávat jejich rituály a jdou tam, kam je táhne srdce či kde je nejlépe za jejich služby zaplatí. I oni ale mají společné problémy: například ve shodnutí se na tom, jestli by měl někdo být zařazen do Panteonu nebo mají radši daného bůžka v tichosti sami zničit.

A samozřejmě, jsou to lázně. Místní personál je připraven pomoci se speciálními problémy. A možná, že místo, které bylo po dlouhou dobu ponecháno vlastnímu osudu, vedlo personál k mnohým zvláštním pokusům a zálibám.


Ostatní hosté

Malé lázně se zkrátka stávají středem celé říše, který k sobě přitahuje všechny jak magnet. Kdo si sem dokáže získat přístup, nezaváhá ani minutu. Na slavnost se sjíždějí i občanské profese: vědci a mágové, malíři, cestovatelé a novináři, kriminalisté, dobrodruzi, zasloužilí vojáci či divadelníci.

Na čem vlastně v posledních letech pracoval slavný genetik se specializací na prastaré mutace Johannes Mendel? Jak velký vliv má na Draka jeho dvorní lékař Sigmund Freud? A kdo z panen či paniců dostane privilegium přijmout sémě nového Draka? A kdy se Drak rozhodne popravit svého čestného vězně, Sherlocka Holmese?