Litánie

Hluboko a daleko ve švýcarských horách bylo podle pověstí vždy ukryto tajemství. Město mrtvých, pokračovatel dříve rozmetaných měst v Egyptě a na Blízkém východě, město, které se stále drží své chmurné povinnosti. Litánie.
Byla tady nesmírně dlouho – a prý tady dlouho ještě bude. Lidé z venkovního světa ji nemohou nalézt a její obyvatelé odchází ven jen na pozvání či s hrozbou velikých trestů.

Hanz Holbein, 1538

Litánie se skládá z nekonečných komplexů hrobek, hřbitovů, tichých domů, rozptylových luk kolumbárií, vsypových jam, hrobových stromů, kostnic, et cetera. Její obyvatelé se zdokonalují v jediné věci: jak správně uložit někoho k odpočinku a dostat jeho duši tam, kam patří. Jejich klienti jsou rodiny, které si mohou dovolit je pozvat nebo přivezou mrtvého spolu s velkými obětinami na domluvené přebírací místo. I pro historiky je poměrně obtížné rozlišit, jestli jejich tajné město vzniklo už kdysi a po Slavném návratu se jen vzbudilo ze spánku, nebo jestli snad bylo založeno až po Návratu. Nebo možná zde stálo skutečně vždy a jen bylo lidem v temných dobách kříže dobře utajené?

Jejich řemeslo ale od Slavného návratu velmi rozkvetlo a hlavně se pro některé situace stalo prakticky nutným. Umírání Prastarých s sebou nese spoustu starostí a velmi často chce mít rodina úplnou jistotu, že jejich nebožtík přejde bezpečně na druhý břeh. A i u lidí je nyní velmi relevantní si hlídat, že je nikdo z toho druhého břehu nebude tahat zpět.

Litánijci jsou pak zvláštní spolek. Jejich společnost se přísně dělí do kast podle toho, jak daleko v poznání své práce došli, a mají celou řadu tajných pravidel, ale ty jsou pro ostatní… Inu, tajná.


Mistr Rott

(???) – ???

Rott je mnohem, mnohem příjemnější, než by jeden z pověstí o Litánijcích čekal. Jeho šat je mnohokrát zalátán, často poměrně nedbale. Boty nosí notně okopané, v klobouku zeje díra a ve tváři má, mimo nejvážnější obřady, mnohdy lehký úsměv. Tato nedbalost a veliká skromnost nejednou prorazí obrany podezřívavých truchlících lépe než tuny vážnosti.

Pod milou tváří ale skrývá všechny dovednosti nutné pro život skutečného mistra. Máloco ho zastraší, ještě méně věcí jej odradí od stanoveného cíle a vyzná se v každém jednom detailu a každé jedné maličkosti svého řemesla. Bojoval o těla i duše svých klientů, riskoval vlastní duši, aby splnil úkol, a cestoval do nejskrytějších koutů světa, aby daroval klid a bezpečnou cestu.

Jestli v něčem ale velmi váhá, jsou to jeho výchovné povinnosti. Oba dva učně zvládá jen s velkými obtížemi. Situace je o to horší, že právě a jen s nimi bude muset připravit věci pro Drakův pohřeb a vyřešit jednu obří a velmi nebezpečnou nepříjemnost. Leč nestal se mistrem, aby si zoufal.

3
2
2
1
3
1

Cool faktory: tajemství smrti, osudová láska s osudovou komplikací, náročná výchova, pátrání po záhadě, odkaz


Mistryně Prudentia

(???) – ???

Málokdo by mohl být k mistru Rottovi dokonalejším protikladem. Prudentia má vždy vše v nejlepším pořádku, prakticky nikdy se nesměje a z její osoby obecně vychází ve společenské konverzaci spíše chlad hrobky. Přesto (anebo právě proto) ti dva jsou již velmi, velmi dlouho manželé. Ne snad, že by to nějak umenšovalo jejich konflikty v tom, jak má být vůbec jejich práce vykonávána – ty jsou prakticky neustálé a říká se, že právě její muž je jedna z mála věcí, která dokáže mistryni rozčílit a donutit ji zvednout hlas.

Při cestě byli odděleni a ona se musela na krátkou dobu vydat za jinou záležitostí. Až na Umírání se opět shledává s ostatními Litanijci. A nově zjištěné skutečnosti zcela jistě přivodí smíšené pocity: nese s sebou i povinnosti, které bude třeba vykonat. Protože když jde o záležitosti smrti, není možné váhat.

3
2
2
1
3
1

Cool faktory: tajemství smrti, osudová láska s osudovou komplikací, vyprovázení Draka, spravedlnost, odplata


Učeň Havran

(???) – ???

Narodit se mezi hroby a vyrůstat obklopen tichými tvářemi mrtvých a podivnými zvyky Litánijců dá člověku zvláštní start do života. Havran vypadá sotva na 20 a k jistému  překvapení všech se také tak chová. Jeho odění sice jasně odkazuje k prazvláštnímu původu, ale v jeho těle přes jistou bledost bije srdce mladého, silného muže, který chce světu ukázat, co všechno dovede. Muže, který sice bere smrtelně vážně svůj výcvik a který byl doma nejlepší z nejlepších, ale jeho vůle není zatím z nejsilnějších a všechny ty lákavé nabídky barevného a vířícího světa kolem něj jsou možná až nesnesitelně přitažlivé.

A Havran bude dozajista i chybovat. Slavnost je pro něj a pro Vránu poslední veliká zkouška, při které se rozhodne o celém jejich životě – a smrti. Tím tísnivější se ale stává jeho potřeba zažít nějaké velmi nehrobnické věci ještě před finální zkouškou. Ví, čeho všeho se bude muset případně vzdát a jaké povinnosti získá.

3
2
2
3
3
1

Cool faktory: tajemství smrti, osudová láska s osudovou komplikací, vyprovázení Draka, zkouška, mladé divočení, pěstní zápasy


Učednice Vrána

(???) – ???

Vrána se nenarodila v Litánii. Přišla do ní velmi mladá jako součást tributu, dítě pohřbené se svým předkem jako platba za vykonané obřady. Své nové rodiště si nakonec ale zamilovala, přijala jeho pravidla, jeho klid a ztotožnila se s jeho rytmem a povinnostmi. Natolik, že mezi učni stejně jako Havran vynikla a mohla tak svou zkoušku jít vykonat přímo na událost tak slavnou, jako je umírání a pohřbívání Draka.

A v mnoha částech řemesla přímo exceluje. Jen málokdo dokáže zpívat tak teskné elegie, jen mistři dosáhnou jejího umu ve vyprovázení mrtvých s harfou, její obratnost se skalpelem je velmi vzácná a její hlad po moudrosti a informacích je snad neukojitelný.

I Vránu ale něco táhne od jejích povinností a zkoušky. Svůj nový život přijala, ale nikdy se nemohla zcela smířit s tím, že byla vyhnána a obětována. Staré vztahy jejím příchodem znovu ožijí. Dorazí i hněv a pomsta?

3
2
2
1
3
1

Cool faktory: tajemství smrti, osudová láska s osudovou komplikací, vyprovázení Draka, zkouška, spravedlnost, pomsta, umění

POZOR – Postava Vrány je určená hráčkám, kterým nevadí během hry produkovat hudbu. Ta tvoří důležitou součást postavy.


Rigor, archon

(???) – ???

Postava může být muž či žena.

Smrt má svá pravidla, jednoduchá, prostá a poctivá. Pro své nejbližší služebníky prý Smrt sama připravila řadu tradic a doplnění, které je třeba dodržovat. A výjimečně někdo z města zběhne, vzdá se svých slibů a závazků a snaží se na svých unikátních talentech co nejvíce vydělat ve světě či se skrýt a experimentovat na věcech, které jsou zapovězené.

A ještě jindy někdo drze poruší ta nejzákladnější pravidla smrti a tak chamtivě se plete do záležitostí záhrobí či se snaží sám pro sebe najít výjimky a podvody, že musí být situace napravena.

V takovou chvíli jsou povoláni archoni. Pokud příchod Litánijců znamená špatné zprávy a věští něčí smrt, příchod archona znamená pro ty, kteří ví, o koho jde, ještě mnohem větší problémy. Samozřejmě jen pro ty, kteří ho dokážou rozeznat od ostatních mistrů, řemeslníků či učňů. A právě ti, kteří jej dokážou rozeznat, jsou nejčastěji ti, které přichází archon potrestat. Odpadlíci, narušitelé základního běhu věcí a ti, kteří přestupují pravidla. Přesné metody či zbraně archonů nejsou nijak známé. Představa někoho, kdo má velmi blízko ke Smrti samotné a přináší spravedlnost jejím jménem ale ke sjednání respektu bohatě stačí.

Rigor navíc nepřichází jen tak. Rigor přichází velmi spravedlivě rozhořčen.

1
1
3
2
2
2

Cool faktory: tajemství smrti, spravedlnost, pomsta, lov, rovnováha, nezastavitelný přízrak odplaty

Postava je na druhou polovinu hry.