Bosna

Tato divoká krajina ještě nedávno trpěla pod nadvládou pohanských Osmanů. Vše změnila až odvážná výprava Aehrenthalů. Laurel Lexa von Aehrenthal sebral dobrovolnické vojsko, zadlužil se a podnikl něco nemyslitelného. V květnu 1892 v čele malé armády podnikl na vlastní pěst vpád do Bosny a obsadil Sarajevo. Reakce Osmanů byla prudká, ale Laurel plánoval hrát vabank. Soustředil se jen a jen na udržení hlavního města a spojující cesty do Drakovy říše, skrz kterou měly dle jeho plánů a nadějí přijít dobře koordinované a vybavené posily.

A posily z jiné části říše skutečně přišly. Nasazení Kinských i Černínů či finanční donace Kuenbergů byly jistě udatné, ale nad jiné vynikli Pálffyové – obzvláštní popularitu získal “malý Alexandr Dobyvatel” Griff Pálffy. Už to by stačilo k nevraživosti, navíc však došlo k incidentu na Malackách a vztahy mezi Aehrenthaly a Pálffyovci se blíží otevřenému nepřátelství.

Měsíce mezi květnem 1892 a srpnem 1892 byly kritické. Zásobovací linie byly několikrát přerušeny a jednou nepřítel dokonce vytlačil Drakova vojska ze Sarajeva. Jeho druhé dobytí znamenalo definitivní vítězství a přičlenění Bosny do lůna Drakovy říše. 

Aehrenthalům bylo území dočasně svěřeno a vrátilo je mezi významné hráče říšské politiky. Nastolit ve válkou rozervané a svérázné zemi Dračí řád je pak pro ně skvělou příležitostí potvrdit své kvality. A úkol to nebude snadný – turecké jho spíše posílilo odbojného ducha místních obyvatel, kteří se často ve skrytu svých chatrčí kloní k Alláhu či terorismu ve znaku kříže.

Snaha místodržícího udělat v nově získané provincii pořádek vybičovala k nebývalé aktivitě neblaze proslulou teroristickou organizaci Černá ruka. Vrcholem jejich úkladů byl zákeřný pokus o atentát. Díky náhodě ho Laurel přežil jen s malým zraněním a agenti Černé ruky byli rozprášeni a pozatýkáni. 


Paulina Lexa von Aehrenthal

(* 7. řijna 67) – 28 let

Pád rodu Aehrenthalů byl jedním z největších spektáklů rakouské a do jisté míry i říšské politiky. Aehrenthalové přecenili své síly a celá druhá polovina našeho století pro ně znamenala katastrofu za katastrofou: dovršením byla ztráta významné části rodových držav ve prospěch Lichtenštejnů.

Laurel i Paulina vyrostli sice na rodovém zámku, ale byli obklopeni dluhy, dezercemi služebnictva i výsměchem rodů, nad kterými se kdysi Aehrenthalové tak mocně tyčili. Neměli nic jiného než sami sebe. Jejich předek se raději dobrovolně odebral do temného spánku kdesi v hlubinách rodových sklepení. Rozhodli se však bojovat. Vsadili vše na bosenskou kartu a oba dva dřeli a dělali vše, co bylo nutné, aby připravili svůj úspěch.

A i když Paulina nesklízela vavříny vojevůdců, byla pro úspěch celé věci naprosto zásadní. Bratra dokonale doplňuje a byla to ona, kdo dokázal zajistit podporu rodů z celé říše.

Kvůli neúspěšnému atentátu jsou poprvé v životě odděleni na delší dobu. Laurel je na cestě a jeho příjezd bude jistě vyvrcholením celé Slavnosti a Aehrenthalských ambic. Mladá Paulina vybavená vynikajícím vzděláním i výchovou bude muset dokázat, že na zadané diplomatické úkoly stačí a dovede zkrotit své často svéhlavé společníky. A rozestavit šachovnici tak, aby jí mohl Laurel jedním rázným kopnutím sklidit podle potřeby.

Paulina ovšem nežije jen rodem a povinnostmi. Pobyt v lázních vnímá jako vítanou příležitost, jak se znovu zapojit do společenského života a dozvědět se o nejnovějších úspěších na poli vědy, o kterou se živě zajímá, především o lékařství. Její hybridní původ jí přináší nepříjemné zdravotní obtíže. Největší problémy jí působí plošky šupinaté kůže různě po těle, která vyžaduje péči, jejíž zanedbání má velmi bolestivé následky.

A samozřejmě, krátké osamění jí dává i příležitost se zamyslet. Skutečně chce být navždy tou, která pro bratra chystá scénu, aby na ní on získal plnou slávu?

2
3
1
1
2
2

Cool faktor: vysoká politika, komplikované rodové vztahy, zdravotní obtíže, intriky, osud Bosny, závislost na bližních


Yewibdar Mikael

(* 12. července 51) – 44 let

Nevyzpytatelné jsou cesty osudu. Yewibdar se narodila do dobré rodiny ve vzdálené Habeši, jednom z afrických vazalů Osmanské říše. První polovina jejího dospívání se točila okolo astronomie, zálibě zděděné po matce. Jejím pravým voláním ovšem byla armáda. Dlouhá a klikatá kariéra ji dovedla až na místo první přiznaně ženské vojenské velitelky afrického státu. Osmani i Habešani sice dlouho trvali na dodržení tradic, ale jejich zásoby těl do uniforem se začaly povážlivě krátit.

Yewibdar je přesvědčila, že žena zastane v moderním boji mnohé. Její úspěchy jí přinesly i bohatství, které bylo alespoň drobnou záplatou na rozkládajícím se rodinném životě. Osudným se jí stal právě její úspěch a péče o blízké.

Byla to ona, kdo získal Sarajevo z rukou Aehrenthalů na krátko zpět. To, co se v novinách běžně oslavovalo jako slavné taktické vítězství při druhém dobývání města, bylo ale něčím docela jiným. Nepřátelům se povedlo zajmout jejího muže a dceru. Tím udeřili na její citlivé místo a najednou jí výsledek “hrdě zemřít a vykoupit tak sultánovým vojskům čas nepřítele rozdrtit” nepřišel jako vůbec lákavý.  Yewibdar se poddala, s částí jednotky zavraždila zbývající věrné a předala město do rukou nepřítele.

Aehrenthalové jí stále projevují velkou úctu a slíbili jí mnohé. Její domov se ale rozpadl již zcela a ona se zoufale snaží posbírat, co je možné, z roztříštěných kusů sebeúcty, vlastního obrazu, lásky a vojenské slávy.

Je ale zrádkyně vůbec schopná nějaké věrnosti? A co vyčte z pohybu nebeských těles?

2
1
3
2
1
1

Cool faktor: vojenská velitelka, tragický osud, roztříštěné vztahy, vydírání, zrada, znamení z hvězd


Bogdan Radenković

(* 19. prosince 60) – 35 let

Postava může být muž i žena.

I za těch nejlepších časů v Bosně pod povrchem vřely národnostní vášně, náboženské spory a krevní msty. Jednotný nepřítel v podobě Dračí říše a autorita tureckého sultána dokázaly věci držet dlouho přesně na hranici výbuchu, ale přičlenění Bosny k říši a neustálá přítomnost místodržícího s jeho novými pořádky situaci odblokovala a spustila krvavou vlnu vyřizování účtů. 

Jeden člověk v ní ale zazářil. Neklidná doba vynesla rozvážnému a spravedlivému Bogdanovi post stařešiny a starosty Sarajeva. Respekt má přede všemi – vykonal hrdinské skutky při obraně města před Aehrenthaly. Ti přesto dovolili, aby si úřad ponechal,a pracují s ním po dobrém. 

Jeho slovo do velké míry určuje, co se vlastně stane ve městě, co bude povoleno, co bude zakázáno a kdo se jak zařídí. Nechvátá a nehádá se – nemá proč. Pokud se mu cokoliv stane, město a Bosna jako celek se zřítí do kolotoče krvavé msty, který nikomu nepomůže. 

Všechno fungovalo přijatelně až do atentátu na Laurela. V tu chvíli se opět město obrátilo vzhůru nohama, byly zavedeny represe a těžce vyjednaný smír byl tu a tam porušován. Jediné štěstí pro Bogdana znamenala silná neschopnost policie, Adeptů a kontrarozvědky se domluvit na tom, kdo má vlastně ve městě právo zasahovat. Místní chaosu využili dokonale a situace dokonce vyústila v několik přestřelek zmíněných složek.

I tak je ale Bogdan klidný. Má to jednoduchý důvod – všechen svůj hněv, úzkosti, nejistoty a strach střádá a vypouští je ven v uměleckých dílech tak čerstvých a překvapivých, že si získaly pozornost umělecké smetánky celé říše. Snad mu to bude pro klid duše stačit ještě dlouho.

Přece jenom bude skřípnut mezi Aehrenthaly, říšskou politikou, tlakem teroristů i organizovaného zločinu a obchodními i politickými zájmy mocných. Pro něj zjevně hrozné, ale myslete na to, jaké umění nejspíše vytvoří!

1
1
3
2
1
1

Cool faktor: politika, vyjednávání a konspirace, tajemství a napětí, umění, boj, mentorství


Petar Kočić

(* 45) – 50 let

Postava může být muž i žena.

Vlivný sarajevský rodák Petar Kočić nepřijíždí na Umírání zrovna slavně a z vlastní vůle. Má na rukou pouta a na krku svízelnou situaci. Poté, co se bosenští teroristé pokusili o atentát na Laurela Lexu von Aehrenthal, se z něj stal rukojmí a místodržící touží jeho exemplární popravou vyslat jasný signál všem potížistům. Petar tak bude bojovat skutečně o hodně – o svůj život i o osud Bosny. Pro Bosnu chce samozřejmě v prvé řadě samostatnost, je ale ochotný se smířit i s nějakým rozumným vůdcem.Aby ale mohl zachránit Bosnu, musí nejdřív zachránit svůj krk. Bude potřebovat veškerou možnou pomoc – jak od svých starých přátel, tak i od nových spojenců, které si snad na Umírání dokáže najít. V minulosti se spřátelil s mladým hrdinou bosenské války generálem Griffem Pálffym, se kterým se na Umírání určitě setká. Třeba se toto přátelství bude nyní hodit.

2
1
3
2
1
1

Cool faktor: boj o svobodu Bosny, boj o vlastní život, mezi nepřáteli i spojenci, nelegální obchody, intriky

Postava je na první polovinu hry.


Laurel Lexa von Aehrenthal

(* 8. prosince 60) – 35 let

Postava může být muž i žena.

Dobyvatel Bosny, velitel, dobrodruh a hrdina říše. Laurel odvážným podnikem pozvedl rod balancující na hraně krachu a zániku zpět na výsluní říšské politiky. Je sice tváří bosenského triumfu, jen o něco méně důležitou roli v celém podniku ale hraje jeho sestra Paulina, která dokázala zajistit podporu rodů z celé říše.

Slavnost umírání měla být pro Aehrenthaly chvílí triumfu a prestiže, ale Laurel sám na ni dorazí až na poslední chvíli, neboť ho zpomalil pokus o atentát, který na něj nastražili teroristé. Kvůli tomu jsou poprvé v životě se sestrou odděleni na delší dobu.

Laurel doufá, že přijde sklidit plody svých úspěchů a pečlivé přípravy svých spojenců. A součástí dobrého triumfu je samozřejmě i dobrá pomsta.

2
2
3
1
1
2

Cool faktor: intriky, zrada, válečný hrdina, triumf nebo pád

Postava je na první polovinu hry.


Zoran Mikael

(* 15. leden 45) – 50 let

Postava může být muž i žena.

Jeden z dříve nejmocnějších mužů v Bosně, zkušený obchodník a pašerák, se nepříjemně zapletl s Černou rukou. Zoranova manželka Yewibdar dokázala po dva roky udržet Sarajevo, ale posily nepřícházely. A pak byl Zoran i s jejich dcerou Saidou unesen zrádci a okupanti jeho ženu úspěšně vydírali, aby otevřela brány Sarajeva a město vydala invazním silám. Dceru si noví pánové nechali v zajetí, aby si vynutili jejich poslušnost. Po atentátu na Laurela Lexu von Aehrenthal na Zorana padlo podezření, že je jeho strůjcem.

Nyní je v ohrožení jeho rodina, jeho budoucnost i jeho život. Příjíždí na Umírání v pozici zajatce a bude potřebovat využít všechny laskavosti a stará přátelství, aby se zachránil. Jeho hra bude o balancování na hraně, volbě loajality a o obchodování s velice žádaným zbožím.

3
1
2
2
1
1

Cool faktor: mezi kladivem a kovadlinou, zkušený obchodník, rodina, cena svobody a života, záchrana manželství, vydírání

Postava je na první polovinu hry.