Benátsko

Když Napoleon roku 1796 táhl Itálií a mířil k jejich městu, Benátsko, tehdy země podřízená Drakovi, se připravovalo na nejhorší. Pomoc však přišla – a z míst, odkud ji nikdo nečekal: z hlubin benátské laguny povstal Prastarý a město podpořil svou mocí. Díky tomu se Benátky nejen ubránily zlořečenému Napoleonovi, ale vymanily se i z Drakova područí a staly se znovu městským státem s vlastními zákony a suverenitou. A útočištěm všech, kdož mají potíže se zákonem, jedinou povolenou vírou, prastarými vládci i sami se sebou. Míří sem vyvrhelové, umělci, ztracenci či hledaní zločinci. Nikde jinde nepotkáte tolik nepodařených hybridů či znetvořených kultistů. Podle dóžecího nařízení totiž musí každý občan i návštěvník Benátek nosit masku zakrývající alespoň vrchní polovinu obličeje – a porušení tohoto nařízení je zločin.

L’amour de Pierrot, 1905

Ale nejen svými úchvatnými maskami jsou Benátky proslulé – najdete zde také galerie plné zvláštních obrazů namalovanými těmi, kteří v sobě mají aspoň špetku šílenství. Výjevy jako kdyby nejen vystupovaly z obrazu ven, ale přímo návštěvníky vtahovaly dovnitř do rámu. Není také nezvyklé slyšet při pohledu na ně hlasy.


Ludovico Rio della Fava

Postava může být muž či žena.

(* 20. září 55) – 40 let

Jméno dostal podle kanálu, u jehož přístavního mola jej jako bezbranné novorozeně nalezli. Vyrůstal na ulici, mezi žebráky, kapsáři a vrahy. Teprve když dospěl v mladého muže, štěstěna mu ukázala svou přívětivou tvář. Získal nepodstatné místo u dvora benátského Dóžete, ale vytrvale stoupal v hierarchii vzhůru. Nyní má peníze, vliv, konexe i velké pravomoci. Dóžeti je bezpodmínečně oddaný, snad i proto byl vybrán do čela delegace. Jeho maska je majestátní a přísná. On sám se považuje za příkladného služebníka, střídmého a pevného ve svých postojích i činech.

Jenže proč se někdy ráno probouzí zcela vyčerpaný, v rozervaném oblečení potřísněném krví a tlejícím bahnem, s pachutí jedovaté hořkosti v ústech a s prchající vzpomínkou na nezměrné hrůzy i všepohlcující rozkoš? Ne, tyto věci nesmějí ohrozit jeho poslání zde v Lázních. Nejlépe by bylo, kdyby se svěřil do rukou zdejších vyhlášených lázeňských specialistů…

2
3
1
1
1
3

Cool faktor: diplomacie, tanec nad propastí, fatální rozhodnutí, druhý život


Brutto Gritti

Postava může být muž či žena.

(* 30. března 53) – 42 let

Velice nadaný malíř a zároveň také nevlastní sourozenec manželky Dóžete. Brutto je znetvořený hybrid toho nejnižšího stupně prastaré krve – výsledek genetických experimentů své rodiny. Co do zevnějšku je to jedna z nejodpudivějších bytostí i na benátské poměry, díky svým schopnostem je však široce vyhledávaný. To je důvod, proč doprovází Ludovica Ria de la Favu – v Lázních má vytvořit dílo inspirované Drakem a výrony etheru z jeho umírajícího těla: Prastarý promlouvá k lidstvu a trestá nehodné. Kouzlo umění přece obměkčí i ta nejzatvrzelejší srdce, ne?

Brutto se však může hostům Umírání pochlubit svým uměním už teď – cestuje s obrazem Larvy, bytosti, která může vystoupit z plátna a nabývat podoby hmotného těla. Chybí jen pár tahů štětcem, aby byla malba dokončena. Ale co se stane poté?

V blízkosti umírajícího Draka Bruttův talent ožívá v nejexpresivnějších podobách. Jeho smysly jsou nebývale zostřeny, byť by někdo jiný mohl říct, že se Brutto spíš propadá do šílenství a spirály (sebe)destrukce. Jeho maska je ironicky dokonale krásná a plná klidu a moudrosti.

3
3
1
1
3
3

Cool faktor: genialita, umění, nenávist, pomsta, kriminální zápletka, psychická labilita

Postava na první polovinu hry.


Larva

(* ???) – ???

Hráč může měnit svůj gender, masku, věk, tvář i tělo podle toho, jak Brutto během hry obraz přemaluje

Larva má jasně rozdané karty. Byla vytvořena s pomocí silné dávky etheru i za velkého osobního nasazení samotného Brutta. Pokud by byl její obraz zničen, umírá. Do svého obrazu, může pozvat různé živé lidí a tam s nimi – za zavřenými dveřmi – prožívat různé… situace. V obraze lze dělat cokoli a beztrestně, dokonce i umřít. Stačí, když Larva člověka z obrazu vyvede zpátky a jakoby se nic nestalo…

Larva je Bruttovou múzou, pomocnicí i otrokyní. A stále čeká na chvíli, kdy bude její obraz definitivně dokončen. Její ambice a síla se mění s každým dalším přemalováním. Touží se osvobodit ze svého obrazu? Ale co by dělala poté? A udržela by si svou tělesnou schránku? Ze zvědavosti zkoumá, co je to vlastně ten život a to, co vidí, je dosti rozporuplné…

2
3
1
1
2
2

Cool faktor: boj o život, intriky, svádění, objektivizace, věčná proměna, dobrodružství

Postava na první polovinu hry.