Osmanská říše

Válka mezi Vysokou Portou a Prastarými trvá už od Slavného návratu. Drak byl vždy jeden z předních nepřátel Turků a každý jeden metr Balkánu byl štědře placen krví i ichorem. 

Při příležitosti svého umírání ale oficiálně pozval vyslance Osmanů se suitou ke svému dvoru – se zárukou, že dokud žije, nebude jim ublíženo. Taková záruka je na umírání samozřejmě platná jen omezeně, ale i tak se k návštěvě přihlásil sám druhý muž turecké říše, velký vezír. Přichází v doprovodu dvou specialistů, jejichž totožnost je zatím tajena.

Možná chtějí vzdát hold umírajícímu nepříteli, možná srovnat některé osobnější účty. Zcela jistě je ale vede nesmírná odvaha a Alláh sám musí střežit jejich kroky. Chystají se totiž vkročit na místo plné zapřísáhlých nelidských nepřátel, z nichž téměř každý proti nim má osobní křivdu.


Velký vezír Faríd Ceved

(* 11. února 51) – 44 let

Syn vezíra dostal nejlepší vzdělání, které zúročil ve vojenské kariéře i později, když se po smrti otce sám stal vezírem a později velkým vezírem. Osobně se účastnil se bojů o Bosnu a boji s Prastarými věnoval většinu svého aktivního života. Na Umírání přijíždí jako hlava osmanské delegace a hlavní vyjednávač.

Přestože nepřátelství vůči služebníkům Prastarých má v krvi i ve výchově, jako vedoucí delegace  musí zachovávat dekorum. Zdá se, že je odhodlaný ve vyjednávání uspět, za každou cenu, jakoby snad šlo o něco osobnějšího než „jen“ vyjednávání s nepřátelskou zemí. Znamená to také, že musí ohlídat ostatní členy delegace, aby se nestalo nic nepatřičného. Podezřívá je, že někteří z nich možná sledují vlastní cíle. Hodlá je mít pod dohledem a ujistit se, že bude mít vždy poslední slovo.

Faríd má na starosti jednání jako celek a je pouze na něm, v jakém momentu se rozhodne jednání ukončit, pokud nebude situace příznivá sultánovým záměrům. Zásadní je nepochlebovat Prastarým. Vstupuje na nepřátelské území a to bude bezpečné jen do smrti Draka – dokáže vše ustát a strmě stoupat vzhůru i poté? Navíc, čekají tu na něj i některé kapitoly jeho vlastní historie, které by znovu nechtěl číst.

2
1
2
1
1
1

Cool faktor: vezír, všechno nebo nic, poezie, neprastará říše, chladné ostří

Postava je na druhou polovinu hry.


Mahmud Muhtar Bej

(* 4. června 67) – 28 let

Osmanský generál je synem bývalého vládce Egypta Ahmeda Muhtara Paši. S tím se ostatně po letech znovu setká, náhodou je totiž jeho otec na Umírání přítomen. Jako vězeň.

Mahmud má, v souladu se svým vzděláním i zkušenostmi, v delegaci na starosti především vojenské a státnické věci. Přímo podléhá Velkému vezírovi, ale zdá se, že to jeho horká krev nenese vždy nejlépe. Ovšem teď je třeba se se svou situací smířit, s delegací se totiž ocitá na velmi nebezpečné půdě… Mahmud se s Prastrými kreaturami a jejich posluhovači setkal v mnoha bitvách. A z každé odcházel s větší a větší nenávistí.

Jedním z úkolů, které musí Mahmud Muhtar řešit, je uzavření dohody o propuštění vězňů, mezi nimiž je i jeho otec. Pokud se výměna nezdaří, bude to jeho vina. To si ale Mahmud nepřipouští. Ve stínu svého dokonalého otce žil Mahmud celé své dětství a dospívání. Bude zajímavé sledovat, jak se bude tvářit na to, že právě jeho syn bude tím, kdo jej dostane na svobodu. Nesmí zkrátka zklamat v žádném ohledu. Závisí na tom jeho vojenská kariéra i společenský vzestup. Z různých směrů mu totiž bylo naznačeno, že pokud nic nezkazí, mohl by se stát manželem sultánovy nejmladší dcery, princezny Nimetullah…

2
1
3
2
1
1

Cool faktor: dokonalý vzor, neprastará říše, střet s ideály, vysoká politika, horká krev

Postava je na druhou polovinu hry.


Ahmed Muhtar Paša

(* 18. srpna 38) – 56 let

Slavný generál a bývalý místodržitel Egypta s delegací nepřijíždí – je totiž nyní už pátým rokem zajatcem Draka. Když aliance evropských Prastarých armád dobyla Egypt, byl Ahmed mezi posledními, kteří opouštěli Káhiru. Jeho zajetí představuje, aspoň zdánlivě, velký problém pro sultána – ostatně jeden z hlavních bodů jednání bude výměna vězňů. Zároveň se ale zdá, že nezahálel a Drakův dvůr prozkoumal, jak jen mohl. Snad jde jen o zájem o zcela jinou kulturu.

Na Drakově brněnském dvoře navíc našel dost času na záliby dříve opomíjené – sepisování pojednání o vojenství, zkoumání hvězd a dokonce i na lásku. Osmanská delegace, která míří na Umírání, ale přináší šanci na vykoupení ze zajetí. Jenže výhled na návrat do vojenské mašinérie a intrik sultánova dvora ho náhle netěší tak, jak by měl. Ahmed musí volit mezi povinností k říši a vlastním štěstím či alespoň pohodlným životem. Na některé věci je už možná moc starý – některé, ho naopak plní překvapivou novou energií. Vyjednávání za něj vedou jiní – ti o jeho osudu rozhodnou. A jedním z nich bude jeho vlastní syn…

3
1
2
1
1
1

Cool faktor: střet kultur, špionáž, zakázaná láska, souboj osobních záležitostí a povinnosti

Postava je na druhou polovinu hry.


Aram Ben Misha

(* 7. ledna 50) – 45 let

Narodit se jako Žid v Osmanské říši je překvapivě obvyklá záležitost. Poslední říše s nadvládou lidí má sice na poměry Prastarých mnoho nesmyslně přísných a cudných pravidel, zároveň je  velmi otevřená různým přesvědčením. Co jí také zbývá, když se svět kolem změnil k nepoznání.

Aram ben Misha, se učil u nejlepších díky svému zájmu a talentu a má bohatou lékařskou praxi. Doslechl se o něm leckdo i v Dračí říši. A sem tam se proslýchá i o jeho výsadním postavení mezi osmanskými lékaři – může totiž na rozdíl od Osmanů provádět pitvy a navíc je diskrétní a váží si svého života. Osmané ho proto začali využívat k delikátnímu zkoumání Prastarých těl.

Aram ben Misha je – bez ohledu na kariéru lékaře pod patronátem sultánova dvora – především Žid, kterému záleží na jeho lidu. A také altruista, co chce dělat všechno správně a spravedlivě. Jenomže jak to dělat ve světě, který je plný menších zel a kde bývají cesty do pekla dlážděné nejlepšími úmysly?

1
1
2
1
2
1

Cool faktor: stará víra, tajemství prastarých, cesta domů, neprastará říše

Postava je na druhou polovinu hry.


Fjodor “Jatagan” Černozubov

(* 21. prosince 63) – 32 let

Vrchní ataman osmanských Kozáků a sultánův věrný vojenský velitel přijíždí jako vojenský doprovod Velkého vezíra Farída Ceveda. Může ho zastupovat při jednáních, ale jinak nemá přidělenou žádnou formální funkci – o to víc se bude pohybovat na okraji a řešit vlastní záležitost. Je samostatnou jednotkou, která má právo dávat ultimata a trestat, pokud bude nespokojen s tím, jak se zkoumané případy vyvíjejí. 

Co přesně mu kdo uložil vyřídit, to ví nejspíš jen on sám. Ale vyřídí to. Má bohaté zkušenost jak vojenské, tak vyjednávací, při pohledu na Prastaré v něm očividně vře krev, ale jinak vyzařuje chladnou rozvahu a má tu užitečnou schopnost rozhodovat se bez dlouhého váhání či doptávání se u vyšších míst. Jatagan má pověst vysoce efektivního muže, který dělá, co je potřeba, a jak je to potřeba. A všemi jednáními a stíny plánuje proplout bez úhony a stejně důsledně, jako se objevil, i zmizet.

1
1
3
2
1
1

Cool faktor: kozácká čest a kozácká pomsta, rozvědka, tajné obchody, vydírání

Postava je na druhou polovinu hry.