Podpořili nás

V realizaci naší rozsáhlé vize světa Belle Epoque nám vypomáhá různou formou množství sponzorů (jedinců i uskupení), bez kterých bychom se neobešli. Na této stránce bude postupně přibývat seznam hrdinů, kterým je celý autorský tým neskonale vděčný. Děkujeme!

Máte též zájem projektu vypomoci? Napište nám na mail belleepoque@rolling.cz.


Finanční podpora

Uskutečnění velkolepého Drakova pohřbu darem či půjčkou podpořili následující:

  • Jakub Kučera
  • Jakub Červenka
  • Jakub Weberschinke
  • A další…