Policie

Drakova říše má už několik desítek let řádný policejní sbor. Drak si ho kdysi pořídil spíše z rozmaru a z touhy popudit Galského kohouta – a pravomoce a síla sboru tomu odpovídaly. V posledních desítkách let, v době Drakova volnějšího přístupu ke správě Říše, se ale povedlo rozšířit sbor do všech zemí a velkých center. K tomu si dokázala policie uzmout řadu ne zcela propojených pravomocí podle toho, která konkurenční organizace zrovna měla slabou chvilku. Někdy část cenzury, někdy nahlížení do listů, někdy práci v čerstvě obsazených územích.

Zdroj: K. K. Gendarmerie

Práce policie je posílena řadou poznatků moderní vědy a magie, stejně tak má ale dost problémů. Samotné vyšetřování je díky základům právního systému říše často uzavřeno s tím, že se to tak mělo stát, zvítězil silnější a jedna bytost nic neznamená. Ještě podstatnější a vyhrocenější jsou spory policie s Adepty, armádou a místními vykonavateli práva. Spory, které někdy končí převzetím případu, někdy mrtvými policisty.

Na místě umírání Draka ale mají zástupci policie své místo a pozvánky jisté. Fouché je jeho osobním oblíbencem a mluví se o tom, že soudci Nejvyššího soudu dlouhodobě zvažují zařadit policii pod svojí kompetenci a využívat je jako justiční stráž a vykonavatele špatně dobytných rozsudků. Jiní jsou názoru, že nikdo nepotřebuje čmuchaly a společnosti bude lépe bez nich.


Policejní radyně Josefina Vaňásková

(* 11. listopadu 67) – 28 let

Postava může být muž či žena.

Mladá naděje policejního sboru a jedna z předních kandidátů na místo, které stále zastává Fouché. Vaňásková je mladá, fyzicky velmi dobře připravená a nesmírně pracovitá, až fanaticky oddaná práci. Má doslova archivní znalosti o Praze a jejích obyvatelích, zná pražské i mezinárodní podsvětí a velmi dobře se orientuje ve zločineckých sítích: naopak zcela selhává v prostředí vyšší šlechty a její absence byť kapky Prastaré krve jí od světa urozených přirozeně distancuje.

Prosazuje a využívá nejmodernější vyšetřovací metody, což zároveň s jejími kombinačními a organizačními schopnostmi znamená velké procento úspěšnosti při odhalování zločinů. Na mezinárodním poli byly přijaty její systémy evidence fluktuujících živlů, tedy tzv. kriminálních světoběžníků. Její dril a zápal ale leckdy naráží na limity systému, který často ani nechce problémy řešit. Politické projevy ve výkonu služby si hlídá extrémně pečlivě, ale je zjevné, že se současným stavem věcí není spokojena. Získat mezi lidmi populární policistku na svou stranu se tak snaží leckterá politická strana a po ohlášení smrti Draka má v této věci Josefina dveře otevřené všem. Sama je ve veřejných věcech velmi jednoduchá: stejně jako když hledá zločince, tak přemýšlí hlavně nad tím, jak vyřešit problém. A současná příliš svobodná a zločinná společnost je z jejího pohledu už také spíše problém, který je třeba řešit. Otázkou je, zda při nastolování spravedlnosti narazí jen na limity líného systému, nebo i vlastních morálních zásad.

2
1
3
1
1
1

Cool faktor: tvrdá policistka, politické intriky, vedoucí pozice, sociální klub, hranice spravedlnost


Policejní rada Siluon Černín z Chudenic

(* 22. října 53) – 42 let

Pověstná černínská dravost má různé podoby. Přesná dráha toho, jak se Siluon Černín dostal ke sboru není veřejně známá, ale jeho kariéra je klikatá jako žádná jiná. Byl narychlo a bez poct odvelen z armády a vyměnil několik působišť, kde postupně klesal z čestné gardy v Brně přes Prahu, Vídeň a Budapešť, až skončil ve Splitu. Nikde nevydržel více než pár let a i přes, na bytost urozené krve, nebývalé kariérní ponížení si nikdy nestěžoval a několikrát dokonce přijal velení obyčejného neurozeného člověka, byť formálně si stále držel relativně vysokou hodnost policejního rady.

Mezi zasvěcenci byl považován za černou ovci rodu: ať už proto, že mu tento nechtěl kariérně pomoci, a nebo proto, že na rodová sídla nezavítal a dokonce prý i žil pouze ze skrovného důstojnického platu. Často se účastnil mezinárodních vědeckých a policejních konferencí za zavřenými dveřmi, dle posměváčků primárně proto, že se tam mohl snadno najíst a dostal proplacené cestovní náklady.

Jeho poslední působiště ho ale vrátilo na výslunní pozornosti. Siluon byl převelen do nově dobyté Bosny a ujal se v ní na pokyn rodu Aehrenthalů organizování civilní státní policie. A i když situace v Bosně má nekonečně daleko ke klidu, dokázal zadržet několik vysoko postavených teroristů, získat nebývale přesné informace a zastavit podle posledních článků dokonce i Sarajevský Přízrak: vraha, který byl díky své naprosté nepředvídatelnosti údajně nepolapitelný a svým pronásledovatelům ještě drze zanechával stopy.

3
3
3
1
3
3

Cool faktor: šílenství, zničující pudy, osvobození, rodinné spory, vedení


Policejní rada Stefan Pálffy – Hadik

(* 7. února 71) – 24 let

Postava může být muž či žena.

Rodová linie Hadiků měla krátce před Návratem nakročeno k veliké slávě díky vojenské obratnosti jejich předka (který slavným manévrem husarů dobyl Berlín), ale nakonec byli rádi, že se alespoň jedné jejich větvi díky propojení s Pálffyovci vyhlo úplné zničení. Skončili jako drobná šlechta a urozené krve mají jen velmi málo. Uniformy jim ale svým způsobem zůstaly. Stefan je několikátým policejním vyšetřovatelem v řadě: a z rodiny to dotáhl jednoznačně nejdál. Je přímým podřízeným Fouchého a za normálních okolností má na starosti celé Rakousko.

Jeho metody jsou ale poněkud nestandardní i na poměry Dračí říše. Svoje podřízené nechává školit v moderních postupech a nechává jim velmi volné ruce. Zároveň se sám osobně často pouští hlavou napřed do vyšetřování a náhodně se objevuje po celé zemi a přebírá případy pro sebe osobně: a několikrát se už dostal do kompetenčních sporů, když se rozhodl řešit zločiny, které spadaly na uherskou či českou zemskou pravomoc. Ještě více obav vyvolává jeho časté používání všech druhů návykových látek. Ty jsou sice v Říši široce legální, ale policejní rada, který občas doslova doklopýtá k pachateli, či jde po ulici po čtyřech jakoby se snad snažil zločin vyčmuchat, není zrovna uklidňující pohled. Nejedná se ale o věc nijak jednoznačnou: Stefan má jisté výsledky, Rakousko se zatím neproměnilo v chaotické šílenství a rakouská šlechta navíc zatím nemá se svým radou žádný problém. Naopak, často se ho otevřeně zastala před dehonestacemi z jiných států.

Co se honí hlavou přímo Stefanovi není úplně jisté. Jasné je jen jedno: je toho hodně a je to bizarně barevné.

1
1
2
1
3
2

Cool faktor: drogové vytržení, vyšetřování skrze vnuknutí, vedení policie, persona non grata, rodové tajemství


Olga

(* ???) – cca 40 let

Olga byla přidělena radyni Vaňáskové jako kontraktor po tom, co se jí povedlo v rámci programu lovení odměn vyřešit několik problémů pro pražskou policii. Původem je z Ruska, ale její minulost není blíže známá. Její životopis ale prakticky nikoho nezajímá. Pozornost poutá dostatečně svojí přítomností. V její společnosti je málokomu příjemně, mluví jen výjimečně a často poněkud z cesty a není příliš propojena s reálným světem. Jako podpora tradičních vyšetřovatelů je ale přímo vynikající. Olga je velmi talentované médium, které se dokáže spojit se světem mrtvých a získat informace, jež by jinak byly policii nedostupné.

Větší kontrast vůči vždy racionální radyni by se tak dal těžko hledat a ani jedna není ze spolupráce nijak nadšená. Něco jí ale u policie drží: jestli je to touha pracovat na případech nebo nějaká forma nátlaku, není zcela jasné, ale jen tak to nebude. Olgu na slavnosti umírání dožene minulost a povinnosti, kterým se snažila uniknout. K tomu je zde případ, který musí za každou cenu vyřešit. A pokud selže, už nebude mít prostor nikam utíkat a nic tajit.

3
2
2
1
3
1-3

Cool faktor: médium, vyšetřování, neudržitelná romance, přijetí dědictví nebo sledování vlastní cesty


Stanislaw Skrzetuski

(* 7. září 41) – 54 let

Stanislaw není vůbec policista. Začal jako kontraktor – a už v době, kdy začal, byl jedním z evropských nejzkušenějších lovců odměn. Teoreticky ho kdykoliv může lepší smlouva nebo nabídka přetáhnout jinam: ale tenhle Polák jen tak nezradí a své závazky vždy splnil. Je to součást jeho pověsti a v jeho podnikání je pověst všechno. Hledal vrahy, stopoval bandity, lovil a zadupával nepovolené hybridy. Člověk, kterého vedení policie vzalo na slavnost jako zajištění vlastní bezpečnosti. Zkušený vymahač, který se nezalekne ani nejhorších úkladů teroristů a ve špinavém boji je legendou.

Jenže i za ním se táhnou stíny, kterým se nejspíš bude muset postavit. Na některé části své minulosti není hrdý, možná by nejraději zapomněl. Jenže ozvou se a bude na něm, jak s nimi naloží. Zachovává si své zásady, hůře už chladnou hlavu. Ale tu bude zrovna potřebovat. Stanislawovi zbývá jen doufat, že se z některých kolegů stali přátelé, a že dokáže své viny a chyby zapomenout při pěstních zápasech.

2
2
3
3
1
1

Cool faktor: lovec odměn, pěstní souboje, vyšetřování, hříchy a vykoupení


Oscar Fingal O’Flahertie Wills

(* 6. července 50) – 45 let

Postava může být muž či žena.

Kdyby se Oscar narodil jinde než v Albionem okupovaném Irsku, byl by z něj nejspíš slušný poeta a spisovatel. V jeho mládí ale byla v zemi jediná šance jak získat vzdělání: pracovat pro Královnu a její aparát. Když si Oscar hodil mincí mezi knězem a úředníkem, padla mu mince na hranu a řekl si, že pracovat pro irskou pobočku Scotland Yardu, Gardu, je zjevně jeho osudová možnost. A nakonec se z něj skutečně fízl stal.

Oscar je zvláštní policista. Svěřují mu případy, které se vyznačují obzvláštní složitostí, potřebují citlivý přístup a dokážou roztěkaného Oscara zaujmout natolik, aby nevěnoval více pozornosti záležitostem přelétavé lásky nebo alkoholu či jiných drog. Když se soustředí, je nejen docela výkonný, ale hlavně zábavný. Dávno už sám nepíše, ale při vyšetřování ze sebe sype bonmoty na každém kroku a i tragickou událost je schopen popsat jako záležitost velmi poetickou.

Na slavnost ho ale s kolegou přivedla stopa obzvláště zapeklitého případu, který si žádá rozuzlení a který může otřást Irskem a možná i celým Albionem, ne-li Evropou. Narozdíl od svého kolegy si to Oscar velmi dobře uvědomuje – a přesto pátrá dál.

3
2
3
1
1
1

Cool faktor: vyšetřování velkého případu, přestřelky, poetická policie, ztracené příležitosti a melancholie, boj za Irsko


William Buttler Yeats

(* 5. prosince 1965) – 30 let

Postava může být muž či žena.

William měl smůlu. Mohl z něj být úředník či právník, ale jeho potřeba psát básně a zabývat se v nich záležitostmi kultu a irské minulosti mu vynesla pozornost úřadů a následně i stíhání. Nikdy mu nepřišili nic zásadního, ale jeho pověst ctihodného a apolitického občana byla narušena.

Rozhodl se tak problém řešit čelem a přidal se ke Gardě. Po pěti letech práce nejnižšího pochůzkáře mu byl svěřen první velký případ: tedy spíše dostal za úkol doprovázet Oscara Willse při vyšetřování případu, které je dovedlo až do Prahy a ke spolupráci s místní policií. Teď do Dunajské říše míří znovu za něčím mnohem větším.

William svou uměleckou kariéru ještě nevzdal. Právě naopak, jeho současný život je mu inspirací a teď, na jednom z největších společenských setkání, bude mít snad i příležitost prezentovat své dílo pozornému publiku. Má v plánu vytvořit něco skutečně pozoruhodného. Otázka je, jestli bude mít k odvaze prezentovat to se vším všudy i odvahu nést následky.

1
1
3
1
1
1

Cool faktor: vyšetřování velkého případu, přestřelky, poetická policie, nová naděje a odhodlání, boj za Irsko


Joseph Fouché

(1759-?) – 136 let

Postava může být muž i žena

Fouché do Brna utekl přímo na pozvání Draka ze zemí galského kohouta, kde pro něj bylo po několikáté změně vlády již příliš horko. Fouché je jedním ze zakladatelů kriminalistiky a za svoje zásluhy obdržel jak Drakovu medaili, tak velkou doživotní rentu. To “doživotní” je v jeho případě obzvláště důležité. Už desítky let se Fouchovo tělo rozpadá, ale při životě ho drží speciální terapie ve zvláštním sarkofágu.

Fouché je stále oficiálně velitelem policejních sil císařství, ale výkon jeho funkce se komplikuje tím, že v sarkofágu tráví čím dál víc času – výrazně víc, než po který dokáže být aktivní. . Během svého pobytu mimo sarkofág má ale ještě pár věcí, které potřebuje vyřešit: vybrat svého zástupce, probrat s lékaři svůj zdravotní stav a hlavně – co nejvíc zatopit Adeptům a Kontrarozvědce. Jeho policie si musí udržet své postavení!

Jeho hra je hlavně o selhávání geniální mysli, neochotě odejít a tíze velení.

1
1
3
1
2
3

Cool faktor: konec a rozklad, génius, velení, překonání vlastního ega a strachu

Postava je na první polovinu hry.


Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26

Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26