Rožmitálci

Ne všechny rody se dobře přizpůsobují novotám, podnikání a zákrutám říšské politiky. Rožmitálci jako rod v posledních desítkách let příliš nezářili. Jak se to stalo?

Vlka byla ještě dlouho po Slavném návratu jednou z nejvěrnějších služebnic Krále králů, vždy po jeho boku, vždy oddaná a nezastavitelná ve svém hněvu. Léno pod správou Draka jí pak bylo dáno podle mnohých proto, aby na pána dunajské monarchie bedlivě dohlížela a vše hlásila svému skutečnému pánovi. Těžko ale říct, co je na tom pravdy a kolik zpráv skutečně prošlo k uším prvního mezi rovnými. 

Co je naopak známo velmi dobře, je neutěšená situace panství. Jejich rodová základna je v Brdech a jejich okolí a svůj kraj drželi dlouho beze změn a drželi se pevně toho, že věci jako železnice jsou jen dočasné trendy, které zase rychle přejdou. Nebo taková organizace práce v továrnách – komu nestačí dobrý řemeslník nebo maximálně manufaktura na cvočky, ten si zbytečně vymýšlí. Lidi patří na pole, do lesa a možná do skal. Dynasticky jsou navíc spíš izolovaní od ostatních a příslušnost k rodu v sobě nese hanbu vidláků. Tradičně jsou vytlačovaní ostatními ke službě v armádě, kde ale od Vlkenova selhání také zrovna nehýří vlivem. Jejich specifický přístup k rozmnožování také znamená, že často vyplodí celé vrhy hybridů, které prohlásí za nelegitimní a prodají je dál nebo rovnou utopí či vypustí do lesů. 

Ustálený úpadek rodu do izolace a dekadence se ale v posledních letech zcela změnil. S příchodem nového dvorního mága a objevením velkých ložisek měňavce pod jejich horami se na panství vkradly postupně jak nové nápady, tak čerstvá krev. 

Před rodem se teď rychle rýsují zajímavé příležitosti. Příležitost napravit křivdy, získat slávu, uzmout moc, srazit nepřátele k zemi, žrát a trhat… ale nikdy, nikdy nezvládnou všechno najednou. A stejně tak se může stát, že se někdo rozhodne konečně “vzteklé psy říše” utratit.


Vlken, pán z Rožmitálu

(* 18. řijna 28) – 67 let

Čistokrevný potomek paní Vlky nese řadu rodových vlastností – a právě ty možná přinesly jeho pád. Narodil se už na Rožmitále ze spojení Vlky a Živy, pramatky Černínů. Uspěl dle přání matky v dračí armádě. Na balkánské frontě přinesl rodu mnoho cti a úspěchů a získal medaile, které hrdě nosil.

Ale pak  přišla krymská válka, ve které se Turci podpoření kozáky a středoasijskými říšemi pokusili ubránit Krym proti pochodu vojsk spojených pod vedením Krále králů. Vlken z Rožmitálu byl jedním z vyšších velitelů a byl mu svěřen celý pluk z českých zemí. Invaze však selhala. Král králů následně provedl masivní čistku ve své armádě, věnoval Krymu mnohem větší pozornost a dobyl ho, nicméně  i další Prastaří museli vyvodit důsledky pro svoje armády. 

Drak byl nakonec nejmírnější. Vlken a jeho pluk se mohli vrátit a velitel po třech dnech rozmluv odešel z Drakova paláce a podnikl dlouhou cestu domů sám. Byla mu ponechána hodnost a v armádě byl jmenován hlavním inspektorem, ale součástí trestu bylo něco, co velmi zasáhlo celý rod z Rožmitálu: ztratil právo zplodit dědice.

Od té doby Vlken tráví většinu svého času na cestách. Stal se postrachem vojenských posádek po celé říši Draka: nejen kvůli své přísnosti, ale také kvůli stále specifičtějším požadavkům na pohoštění. A i přes dobrovolné účinkování v anexi Bosny stále nezískal Dračí pardon a je stále v armádě v nekonečném šachu. Jako inspektor dokáže všem znepříjemnit život, ale nikdy se nedostane nahoru. Za prvé proto, že z inspektorů se generálové nestávají. Za druhé proto, že sám je velmi prchlivý a nepečlivý a kvůli svým vlastnostem a potřebám zároveň vydíratelný. Čeká ho nesení následků za překročení hranic, ale také boj o jeho vlastní lidskost.

2
2
3
1
2
3

Cool faktor: běs, voják, akce, hrdost, čest, selhání, vysoká politika, sourozenecké soupeření, kráska a zvíře


Vilkena z Rožmitálu

(* 3. srpna 79) – 16 let

Říká se, že Vlka po selhání Vlkena  zplodila mnoho potomků: a sama říká, že jich desítky dříve nebo později zahubila, protože byli v jakémkoliv drobném ohledu nedokonalí. A ty, které nezahubila, buď odprodala na boj, do arén či je jen tak vyhodila do lesa.  

Vilkena je první, kterou paní z Rožmitálu představila na nedávném plese a která je zjevnou dědičkou rodu. Vyšší společnost jí byla uchvácena i vyděšena – přišla přímo a nekompromisně hledat vhodnou bytost pro plození a prosazovat rodové zájmy. Vilkena je možná ve společnosti nezkušená, ale její matka jí dala suverenitu, kterou jí může každý závidět. Slovní hříčky a složité intriky sice do jejího arzenálu nepatří, ale hodlá si jít tvrdě za svým.

Vilkena je také za rodinu pověřena většinou jednání a hlasování. Naštěstí se zvládá opřít o své věrné služebníky. Čeká jí však možná hodně překvapení a zklamání: koneckonců, poprvé se potká s debatními protivníky, které nebude moci jen tak zardousit nebo se s nimi aspoň řádně seřvat.

3
3
1
1
2
3

Cool faktor: běs, vysoká politika, mnoho divokých vášní, sourozenecké soupeření, boj o obrození rodu


Jan Pilíř

(* 7. září 51) – 44 let

Postava může být muž i žena.

Jistou dobu experimentovala Vlka i s možností spokojit se s potomstvem hybridního charakteru. Jedním z výsledků tohoto přístupu je Jan Pilíř. Bastard smíšené krve, jehož odsouzený otec získal šťastné privilegium strávit svou nejvznešenější a poslední noc v náručí Vlky způsobem, o kterém se stále vyprávějí příběhy.  

Janův neznámý otec měl původně posloužit jako tréninková kořist pro rožmitálské vlky a monstra – a jako jediný ze dvou tuctů lidí přežil a dokázal dokonce jednoho z nepřátel zahubit.

Když se Jan narodil, čekala ho další zkouška. Vlka odklonila celý vrh od potravy a čekala, kdo přežije. Nakonec přežil jen Jan. Přes všechna očekávání se ale nikdy v životě nedal cestou fyzického boje a násilí – a možná právě tím získal u Vlky veliký respekt. 

Stal se totiž právníkem. Uplatnil zdatnost a vytrvalost vlastním způsobem a za desítky let trpělivé práce a studia po celé říši se dokázal stát dokonce jedním ze tří říšských soudců. Není to ovšem jen tak. Jan je velmi, velmi konzervativní soudce a k tomu chorobně pečlivý. Je schopen případ zastavit i na celé roky, než aby vydal urychlený rozsudek. Problémy mu to přináší i na rodovém sídle: svou přísahu nestrannosti bere velmi vážně a již několikrát rozhodl v neprospěch Vlkena.

2
1
1
1
2
2

Cool faktor: nestranný soudce, racionalita vs lidskost, život mezi zrůdami, vysoká politika, osobní trápení


Slavěna Pilířová

(* 29. ledna 57) – 38 let

Postava může být muž i žena.

Slavěna je pouhý člověk, ale širší rodina ji přijala velmi dobře. Už v době jejího sňatku s Janem za sebou měla několik vyznamenání z armády a úctyhodnou kariéru služby kultu. Ve své činnosti ve službě bohů pokračovala i jako manželka Jana – své prvorozené dítě obětovala. Tím také získala naprostý respekt a důvěru své tchýně, která ji přijala do svého vnitřního kruhu možná i víc než samotného Jana. 

A byla to právě Slavěna, kdo dokázal přesvědčit Vlku o těžbě měňavce v kopcích. A když její nápad začal při skromných začátcích přinášet své ovoce, došlo i k jejímu rozšíření a dnes už rožmitálští pohlíží i na příbramská ložiska. Těžba pak neznamená jenom měňavec a nekonečné možnosti experimentování s ním, ale i přísun nových lidí a nové obětiny na starých oltářích.

Slavěna pak má na starosti nejen měňavec, běžné řízení panství a menší vojenské záležitosti. Vlka sama ji požádala, ať jako zkušená vůdkyně a matka tří dcer občas vyvede Vilkenu do společnosti a je jí nejbližší důvěrnicí a poradkyní. A už teď je jasné, že jejich vztah více než skřípe. Občas přímo vrčí. Krom toho čeká Slavěnu krize víry, kam až bude ochotna zajít?

2
1
3
1
2
1

Cool faktor: měňavec, ztráta přízně bohů, pověrčivost, intriky, rodinné vztahy, výchova bestie

Postava je na druhou polovinu hry.


Eliška Pilířová

(* 1. dubna 81) – 14 let

Nejstarší z dcer Pilířových obdržela také pozvání na výjimečnou slavnost. Jiného mladého člověka by snad zastrašila příliš dlouhá a náročná cesta či rizika s ní nutně spojená, ale Eliška Pilířová má čtvrtinu Prastaré krve a byla vychována pečovat o svůj lid. Když jí bylo třináct, poprvé vyjela na obhlídku přidělené vesnice – s karabáčem a dvěma dráby. Eliška navíc vyrůstala s Vilkenou, a i když se to může zdát být téměř nemožné, staly se něčím jako blízkými přítelkyněmi. A to by mohly být jen těžko více rozdílné: chováním je Eliška podobná spíše Janovi a z dědictví své Prastaré předkyně získala jen několik zvláštností. Přesto se často drží u sebe a někdy si dokonce i… špitají. Dívčí přátelství zjevně fungují i za velmi zvláštních okolností.

Probírají spolu samozřejmě i věci vášně. Eliška si ale vyhlídla rovnou toho nejvyššího ženicha. K velké radosti své rodiny oznámila, že své panenství si schovává pro Draka, přijme zvláštní háv a bude soutěžit o příležitost spářit se s ním.

3
3
2
2
3
2

Cool faktor: panna pro Draka, přátelství a důvěrnosti, neohrabaná vysoká politika, velká láska, vlčí podstata vs. boj za sociální otázky


Baltazar

(?)

Postava je bezpohlavní.

Původní mág rožmitálského dvora byl jakýsi divoký a neurvalý muž, žijící převážně v lesích. Pro říšskou komunitu mágů byl možná něčím zajímavý a lidé z vesnic si o něm leccos vyprávěli, ale tím to tak končilo. Baltazar přinesl rozruch, který dosáhl až do Brna.

Jednoho dne totiž přišel ve své róbě přímo před Vlku a oznámil jí, že její dvorní mág je mrtev, a pokud mu dá příležitost a nezbaví ho života, bude jejím věrným dvorním mágem on. Dostal život i pozici a od té doby vydatně experimentuje s měňavcem a jeho efekty na živé tvory: včetně sebe samého. Prošel hrozivým utrpením i přímo božským vytržením a extází, splynul do velké míry se svou róbou a maskou a zároveň naplno využil těch několik let, kdy mohl experimentovat prakticky bez omezení. V pokročilé praxi užívání měňavce není v říši a možná na světě nikoho, kdo by měl srovnatelné možnosti aplikace této látky na lidi i přírodniny v rozsazích, které by pro teoretičtější vědce odjinud byly naprosto nepředstavitelné.

Někdo by možná řekl, že je Baltazar naprosto šílený a nemá žádné zábrany. Měl by samozřejmě pravdu. Ale málokteré šílenství je tak metodické jako to Baltazorovo.

1
1
3
1
3
3

Cool faktor: mág i vědec, měňavěc, šílenství, útěk před minulostí


Vlka, paní Rožmitálu

(* ???) – ??? let

Postava je bezpohlavní.

Vlka je Prastará čistého rodu, která přišla zpět na svět při Slavném Návratu jako jedna z nejvěrnějších služebnic Krále králů. Prošla s ním celé jeho vítězné tažení Starým světem a když se kácely trůny, byla připravena pozřít kosti falešné šlechty a zrádců. A tak také konala. Ještě dlouho potom, co Drak převzal země české koruny pomáhala v Rusku najít ty, kteří zachovali věrnost bohu otroků. Krátce potom bránila stepi svého pána před útokem šíleného Francouze Napoleona Bonaparta. Za odměnu dostala roku 20 léno na Rožmitálsku, které jí prý přidělil Drak na pokyn samotného Krále Králů. Přesto o něj musela bojovat – vykořenit ty, kteří se jí odvážili postavit, a v lesích Brd nastolit svůj řád.

Dokázala to a za posledních sedmdesát let se na jejím panství téměř nic nezměnilo. Železnice končí na hranici jejího území a jediné, co připomíná průmysl, je těžba měňavce blízko k hranicím s Příbramí. 

Vlka je neměnná, hladová, divoce teritoriální a protektivní vůči svým nejbližším, a to natolik, že je velmi často dusí svou přízní.

2
2
1
2
1
3

Cool faktor: matka rodu, šílený kanibal, bestie, nekonečný hněv, mesaliance

Postava je na druhou polovinu hry.