Obsahová hra pro 154 hráčů

„Já, Drak, pán Dunajské říše, dávám vám milostivou výsadu, abyste přijali účast na mém umírání, k němuž dojde v mých milovaných lázních v noci po Kupadlech.‟

Píše se rok 1895 starého kalendáře. Země dunajského Draka oslavují 135. výročí slavného návratu Prastarých na náš svět. A nejen to! Sám Drak, který po více jak století tvrdě, ale moudře vládl říši, se chystá zemřít. Drakův pohřeb je vrcholnou společenskou událostí. Je nejvyšším privilegiem a poctou být u tohoto velkého obřadu – není to jen příležitost vidět, ale i být viděn a ukázat se světu. Malebné lázeňské městečko kdesi v českých zemích se tak na pár dní stává pomyslným středem říše, místem, na něž se upíná pozornost celého světa.

Belle Epoque je původní larp z alternativní historie konce 19. století inspirovaný motivy z viktoriánských hororů a dobrodružných románů, prací Julese Verna, atmosférou děl E. A. Poea i H. P. Lovecrafta, okultismem, politickými veletoči i fantasmagorickými vizemi své doby, promíchanými se světem ovládaným nelidskými a nezemskými entitami zvanými Prastaří a pseudoslovanským pantheonem. Hraje si s literárními a historickými postavami a klade je před propracovanou alternativní historii, ve které se změnil jediný detail: v průběhu sedmileté války se na Zemi vrátily podivné bytosti a magie.

Hra aktivně pracuje s řadou dobových stereotypů i s historickými osobnostmi, které zasahuje do čistě fiktivního světa. Nesnažíme se nikoho urazit – možná lehce provokovat.

kreatura1

Aktuálně

Vážení příznivci Belle Epoque, těšící se na velkolepé Umírání. Přestože nás zájem o další běh hry velmi potěšil, tak vzhledem k nelítostné ekonomické situaci jsme byli nuceni další uvedení Belle Epoque odložit na neurčito. Tento krok nás mrzí stejně jako Vás, více o důvodech toho nelehkého rozhodnutí si můžete přečíst zde.
Více
Archiv
kreatura2

Styl hry

Když přišli oni, jakoby se doteď zavedený řád věcí na chvíli zastavil a pak úplně vzal za své. Nejeden z historiků přišel o rozum, když se snažil v plné šíři pochopit, co vše je ztraceno.

Početný kreativní tým na hře pracuje již od podzimu roku 2019, aby mohl hráčům přinést komplexní vizi toho, jak by náš svět poznamenala tak radikální událost. Evropu a její politiku poznáte a spousta vědeckých i politických výdobytků byla dosažena: jen trochu jinak. V našem podání světa mimo jiné panuje plná emancipace jak právní, tak sexuální. Prastaří nejsou příliš prudérní.

Více

Svět

Svět, který jsme znali, se změnil. Psal se rok 1760 starého počítání. Svět se utápěl ve válce, první, která zasáhla snad všechny kontinenty najednou. Prastaří si nemohli pro svůj návrat na náš svět vybrat vhodnější okamžik. Pod vedením Krále králů se rozhodli vrátit na náš svět. Pochod Krále králů začal v Albionu, ale nakonec vrátil k pravému řádu věcí celou Evropu.

Prastaří procitli a svět už nebyl stejný. Nekončící noční můra, říkali někteří. Jen návrat k přirozenému řádu věcí, tvrdili jiní. Většina lidstva se ale neptala, zda je to dobře či špatně. Koneckonců, co zmůžete proti vůli bytostí, které byly předobrazy bohů ze starých legend? Lid se sklonil a přijal nadvládu Prastarých – a spolu s ní i výhody, které přinášela. Teroristé dál vedou svůj boj, ale lidé už mají dost jejich bomb a letáků.

Více

Postavy

Drahá ženo, na tvé podrážděné dotazy, zda jsem již konečně zavítal do zdejších proslavených salonů, musím odvětit, že zatím nikoliv. Tolik věcí je třeba vyřešit! Poslové z karantény Reichenberg se urputně dožadují po deseti letech otevřít hranice oblasti. Také se stále řeší, kolik panen a paniců bude odvedeno Drakovi jako tribut a kolik z nich půjde na chov a probíhají očekávané velké spory o těžbu měnivce na území Rožmitálských. A to je jen začátek! Jak vidíš, není to tak, že se musíš hanbit za můj nedostatek plodné síly, ale jsem zkrátka vázán jinými povinnostmi. Slibuji, že na Kupadla vše napravím.

V našem příběhu vystupuje mnoho postav a každá z nich je napsána jako hlavní aktér svého vlastního příběhu. Všechny zážitky tedy považujeme za plnohodnotné a je jim věnováno stejně pozornosti nehledě na společenské postavení, původ, čistotu krve nebo živočišný druh. Smrt Draka a vzestup jeho následníka je vrcholná společenská událost. Smrt vládce Prastaré říše se považuje za příležitost k začátku nového věku, za překlenující okamžik, v němž každý může svým malým či větším způsobem poznamenat vývoj dějin.

Více

Autoři

Bylo by slabomyslné se domnívat, že by se snad Drak na přípravě svého očekávaného skonu sám aktivně podílel. Na takovou práci má na svém dvoře nespočet poddaných, jejichž úkolem je zajistit, aby se všechny pozvánky dostaly do správných rukou a aby průběh celé události byl tak bezproblémový, jak jen to složení roztodivných účastníků umožní.

A další