Schwarzenbergové z Orlíku

Rod Schwarzenbergů z Orlíku vládne pevnou rukou nad většinou jižních Čech a nad velkou částí Čech západních. A všichni v celé říši moc dobře vědí, jaké přízni u dračího dvora se Schwarzenbergové těší. Jejich dnešní sláva a moc ale vzešla z trnitých počátků.

Vzestup je v rodových kronikách datován zcela přesně. Stalo se tak 2. prosince roku 5 nového letopočtu, při jednom z nejslavnějších střetů posledního století – v bitvě u Slavkova. Kvůli Napoleonově zlotřilé taktice se dračí armáda ocitla v troskách, rozkaz ovšem velel pokračovat v boji. Bylo nutné rychle zvolit nové důstojníky, kteří by nahradili své padlé druhy a vedli zbytky dračích vojsk vstříc nepřáteli. Karel Filip ze Schwarzenbergu, který byl držen jako válečný zajatec, tehdy vycítil svoji šanci.

Požádal své trýznitele o příležitost bojovat v jejich řadách a vzhledem k zoufalé situaci mu bylo vyhověno. A prý jen díky jeho plánu se nakonec podařilo zabránit naprosté destrukci spojeneckých armád a síly Krále králů mohly ustoupit bez dalších fatálních ztrát. Po skončení války byl Karel Filip za své zásluhy v plné míře rehabilitován a byla mu navrácena část majetku (včetně Orlického panství). Jeho provinění bylo vymazáno a povědomí o něm se ztratilo.

Obdržel i odměnu z nejvyšších – rodu dostal nakázáno spojit se s jedním z přímořských Prastarých, kteří během kruté války osiřeli.

Karel Filip se za svého života dočkal jediného potomka – dcery Anastázie. Další rozšiřování rodu bylo totiž ztíženo ediktem samotného Draka, který Schwarzenbergům zapověděl samosplodnost ve vertikále rodové linie. Anastázie tak neměla jinou možnost, než si najít manžela dostatečně urozené krve, aby se vliv Prastarých genů v rodu neředil. Kvůli její povaze s ní žádný z jejích nápadníků dlouho nevydržel a ona se nikdy nevdala. Přesto se jí podařilo za život čtyřikrát otěhotnět, byť často jen ona samotná věděla, kdo je ve skutečnosti otcem dítěte.

Karel Filip ani Anastázie už dávno mezi námi nejsou a ani Prastará už dlouho neprocitla a neopustila zátoku Vltavy, do níž se po smrti svého muže stáhla. Rod ale nadále vzkvétá a panství Schwarzenbergů se pomalu rozlézá do okolí jako plíživá nákaza.


Kai ze Schwarzenbergu

(* 26. března 34) – 61 let

Postava je bezpohlavní.

Anastáziiny děti se na rozdíl od své matky dočkaly respektu a slávy. První z nich je Kai, současný správce rodových držav. Po svých předcích zdědil nejen panství a místo ve sněmu, ale také nejvíce vlastností svého prastarého otce i prarodiče. Množství prastaré krve zdeformovalo jeho tělo tak, že se nyní nachází daleko od lidských standardů. Navíc byl obdařen i nebývalým intelektem a neutišitelnou ctižádostí. Právě ta ho vedla k tomu, že rodové panství ještě rozšířil a přivlastnil si tak naprostou většinu území mezi jižní hranicí českého království a Prahou. Nepodlehla pouze Šumava a tři velká města: České Budějovice, Písek a Příbram. Díky moci, jakou Schwarzenbergové oplývají, se jim úspěšně daří udržovat rovnováhu mezi vesnickými radami, městy a vlastním vlivem a byl to právě Kai, jakožto zástupce rodu, hlavní diplomat a vojevůdce, kdo má na tomto stavu lví podíl.

U běžného lidu je Kai ovšem známý ještě kvůli jedné své neřesti: vyžívá se v jídlu a pití a to nad míru toho, co by bylo běžnému smrtelníkovi příjemné. Mezi sluhy, kuchaři a hostinskými napříč zemí se tradují děsivé legendy o tom, co všechno a koho všeho pozřel. Ovšem pro jistotu pouze šeptem. Nikdo by přece nechtěl Kaie rušit u jídla.

1
1
3
1
3
3

Cool faktor: monstrum, hledání naplnění, vybrané chutě, vrcholná politika, hlava rodu


Mandragora ze Schwarzenbergu

(* 6. června 67) – 28 let

Druhý Anastaziin potomek – Felix, se narodil zcela bez známky prastaré krve. Rodové panství záhy opustil a vstoupil mezi Adepty. Když pak Anastázie navzdory svému velmi pokročilému věku přivedla na svět poslední ze svých dětí – Mandragoru, bylo to považováno za malý zázrak. Její narození bylo samozřejmě vykoupeno životy nespočtu náhradních matek, které pomáhaly nést břemeno zárodku a nezřídkakdy jím byly stráveny zevnitř. Ale takový už je život.

Mandragora by nemohla být větším opakem svého bratra Kaie. Zatímco jeho pohlaví je nejasné, ona je velmi zjevně ženou. A co více, jednou z nejkrásnějších v celé zemi! Proto se ve vyšší společnosti těší veliké oblibě a je určitě hlavním důvodem popularity Schwarzenbergů u svých urozených sousedů i u prostého lidu. Rodové záležitosti pro Mandragoru ovšem představují jen nutné zlo, které se zkrátka musí stát. Na jejích bedrech ovšem stojí veliká zodpovědnost: je totiž jediným Schwarzenbergem, který může zabránit vymření rodu v hlavní linii. A ona to moc dobře ví, stejně jako si toho jsou vědomi nápadníci, kteří okolo ní začali v posledních měsících kroužit. Mandragora ale není křehká, romantická duše. Vztahy a intimita jsou pro ni jen nástrojem, jak prosazovat svou vůli.

3
3
1
1
2
1

Cool faktor: veliká zodpovědnost, nebezpečná romantika, objekt zájmu a dvoření, ctižádostivost vs. věrnost


Julius ze Schwarzenbergu-Kratochvíle

(* 1. listopadu 71) – 24 let

Karel Filip ze Schwarzenbergu měl bratra, jehož potomci dnes tvoří kadetskou větev rodu. Rod z Kratochvíle je rozsáhlý, ovšem prastarou krev by v jejich žilách člověk hledal jen s lupou. Navzdory tomu jsou ale s „čistokrevnými” Schwarzenbergy stále blízce příbuzní a padají tak na ně povinnosti, na které Kai ani Mandragora nemají čas nebo pomyšlení. A pokud pánové z Kratochvíle zrovna nemají na starost správu části rodového majetku, často pro udržení prestiže rukují do armády. Nejinak tomu bylo i u mladého Julia.Nad ostatními členy své rodové větve ovšem Julius nepopiratelně vyčnívá. A ne pro svou armádní uniformu, ale díky slovům, s nimiž zachází ještě obratněji než se šavlí. Je totiž velmi nadějný recitátor a začínající básník. Už několik prvních příspěvků, které mu otisklo respektované Poetické periodikum, mu vysloužilo uznání kritiků i pohledy dam. Jeho román O věrném přátelství Amise a Amila pak odstartoval trend blízkých mužských přátelství a zacloumal tak českou společností. Přítomnost mladičkého poddůstojníka bude na slavnosti pro leckoho příjemné zpestření. Pro něj se však jedná o příležitost, jak svému rodu (a svému talentu) vylepšit jméno a možná i získat nějakou tu prastarou krev. Jeho jméno totiž překvapivě figuruje na seznamu pannen a paniců určených pro nového Draka.

3
2
2
1
2
1

Cool faktor: mladý umělec, obdivovaný, speciální blízké vztahy mužů, veřejné recitování


Markéta z Frankfurtu

(* 4. března 60) – 35 let

Když si před pár lety Schwarzenbergové hledali nového dvorního mága, způsobili tím nechtěně menší poprask takřka celoevropského dosahu. Na uveřejněnou výzvu se totiž mimo jiné přihlásila i Markéta z Frankfurtu, žena nemalého věhlasu. Tato astroložka je odbornicí na pohyby sfér a znalkyní větších i menších démonů tohoto i jiných světů. Je to žena, která vzbuzuje jistou úctu i u některých Prastarých. Markétino skvělé renomé ovšem zastínil skandál, jehož byla hlavním aktérem. Její jméno se dostalo do všech evropských novin a pohříchu to nebyly vůbec články pochvalné.

Markéta totiž spáchala jeden z mála zločinů, od něhož dává ruce pryč celá slušná evropská společnost. Zabila vlastního potomka a tím zahodila dar života, který mohl jinak nasytit něčí hlad. Chtěla si snad osobovat práva Prastarých, když takto svévolně, ač pouhý člověk, překročila pravidla daná lidem?

Veřejnosti není známo, čím Markéta své nynější zaměstnavatele přesvědčila, ale její dopisy musely pána ze Schwarzenbergu skutečně uchvátit, že se ji rozhodl vzít do svých služeb. Schwarzenbergové se zavázali každý rok splácet krvavý tribut Prastarému, do jehož panství Markéta dříve patřila. Nasadili svou pověst i nemalé zdroje, jen aby mohli Markétu vykoupit a jí bylo umožněno vstoupit do schwarzenberských služeb.

2
2
1
1
3
1

Cool faktor: cena zločinů minulosti, známá osobnost, okultní odbornice