Lázně

Slavné Drakovo Umírání proběhne v oblíbeném lázeňském letovisku mezi moravskými krasovými jeskyněmi. Kvůli blížící se slavnosti byla velká většina hostů přesídlena. Ti, kteří neměli dostatek peněz na nový život, nebo si je nevyzvedla rodina, byli vyhnáni do lesů. Veškerý lázeňský personál je extrémně vytížen přípravami na přivítání početných zahraničních delegací. Důležitým bodem programu jsou také individuální lázeňské procedury připravené na míru každému hostu dle jeho libosti i minulosti.

Při běžném provozu jsou lázně primárně místem léčebných i relaxačních pobytů pro hosty ze širého okolí. V samotných útrobách lázeňského komplexu však nepřetržitě probíhá výzkum a léčba vzácných chorob těla i mysli, jež provádí místní lékařsko-vědecký personál. Mnoho z výzkumu bylo slavným Umíráním přerušeno, ale některé testy a experimenty nejde jen tak pozastavit, a proto se po nocích ve stěnách i nadále šíří podivný šelest.

Personál se během Umírání stará o průběh lázeňských i společenských rituálů. Někteří z místních léčitelů a vědců jsou však zároveň hosty plánovaných přednášek a seminářů, a tak se nemohou dočkat, až budou moci intelektuální smetánce Prastarých říší představit své fascinující objevy.


Lázeňský správce a profesor Purkyně

(* 17. prosince 17) – 78 let

Medicína je v Drakové říši vysoce váženou vědní disciplínou. Zkoumání lidských těl je ponecháváno bez jakékoli kontroly, ale když jde o zkoumání těl a schránek Prastarých a hybridů, existují striktní omezení a nařízení ohledně povoleného a zapovězeného zkoumání.

Málokdo se na této hraně pohybuje tak obezřetně jako postarší profesor Jan Purkyně. Na lékařské fakultě v Praze získal titul profesora fyziologie a jako své akademické zaměření si zvolil zkoumání tkání Prastarých, jejich chemickou dekompozici a interakce s tkáněmi lidskými. V této disciplíně dosáhl mnohých objevů, které nejen že zlepšily každodenní chod společnosti, ale často také přispěly k léčbě nemocí a neduhů, kterými trpěli hybridní členové šlechtických rodů. Říká se, že některé jeho chirurgicko-terapeutické procedury si objednávali i někteří z těch, kteří vzešli z Drakova sémě.

Svým troufalým výzkumem však na sebe Jan strhl pozornost Adeptů, kteří kolem něj následně začali čmuchat. Nakonec postaršího profesora uklidili právě sem – do starých lázní poblíž Drakova sídla, kde bude na očích a snáze kontrolovatelný. Adeptskému řádu zde slouží také jako dlouhodobý konzultant a znalec vědy a magie před Slavným návratem.

Jan Purkyně se stará o supervizi speciálních lázeňských procesů a zároveň je jedním z předních lidí zodpovědných za to, aby Drakova smrt proběhla hladce. Purkyně sám je Drakem fascinován a nemůže se dočkat, až bude úchvatnému vládci Dunaje nablízko.

Profesora ani hrozba postihů neodradila od experimentů. Stal se sám sobě hlavním pokusným subjektem a prošel řadou dlouhodobých změn, včetně trvalé a naprosté ztráty pohlavních znaků a permanentního usazení thaumaturgických symbolů do kůže. V archivech Adeptského řádu se Purkyně již neoznačuje příznakem „muž”. Někteří členové zvažují opomenout i příznak „člověk”.

1
2
1
1
3
2

Cool faktor: populární lékař, zakázaná věda, křesťanství, silný vztah z minulosti, přešívání těl Prastarých i svého vlastního


Hirudoterapeutka doktorka Janina Jánská

(* 3. dubna 63) – 32 let

Mladá doktorka Jánská v Drakových lázních provozuje umění hirudoterapie, tedy léčení pijavicemi. Společně s návratem ke slovanskému pantheonu se věda vrátila k některým starším postupům, a zejména nově objevené druhy savých larev a hmyzu se zdají být klíčové k léčení dříve neléčitelných nemocí. A Janina Jánská je bezesporu jeden z nejnadějnějších praktiků i teoretiků ve svém oboru.

Sama Janina je vášnivá sběratelka exotických savých tvorů a není tajemstvím, že za vůbec nejzajímavější v tomto ohledu považuje albionské larvy, které vyrůstají v krevních tancích pod hlavními městy ostrovního impéria. Jenže jsou nejen extrémně drahé, ale Albion přímo stíhá všechny, kteří se podílejí na nelegálním obchodě s těmito tvorečky.

Hirudoterapeutická léčba mužské i ženské hysterie a transfúzní relaxačně-sexuální rituály doktorky Jánské se staly vyhlášenou volnočasovou aktivitou, která je opakovaně vyhledávána občany brněnské i vídeňské vyšší třídy.

Nedávné vyhnání klientely nekrotiků-ghúlů výrazně zpomalilo možnosti výzkumu, ale doktorka Jánská je stále připravena při příležitosti Umírání prezentovat své objevy vědecké elitě z řad hostů. Díky speciálním vlastnostem albionských larev učinila významné poznatky na likvorosangvinickém transfuzním procesu, který považuje za klíčový pro průzkum možností přenosu myšlenek.

Janina stále věří, že albionská kusadla nesahají tak hluboko do drakova soudního systému, aby jí hrozilo vydání do Albionu. Bůh ví, co by jí v zemi krve a brouků hrozilo.

1
3
1
1
3
1

Cool faktor: krev, sex, lékařská etika, stíhaný výzkum a politické spory


Nejvyšší dračí stolník Georg Guth

(* 24. ledna 61) – 34 let

Drakovo umírání je nejvyšší společenskou událostí, která nese vysoce symblickou hodnotu nejen pro Draka, ale také pro Říši jako celek. Hostiny a slavnosti sice nejsou tak formální a strojené jako zvyky falešné šlechty před Slavným Návratem, ale o to intenzivnější jsou jednotlivé povinnosti a společenské zábavy.

Drak si na rituály a pravidla potrpí, a proto se neštítí jejich porušování přísně trestat, zejména ze strany lidí. Práce vrchního stolníka spočívá v přípravě hostin a následném dohlížení, že jsou všechny kroky vykonány správně a všechny společenské rituály dodrženy. Když někdo významně pravidla nedodrží, je to považováno za urážku dračího stolce a je často sněden jako součást hostiny.

Nejvyšší stolník přijel do lázní již dlouho před drakem, aby nachystal hostinu a všechno řádně připravil a nachystal dle plánu. Georgovi byla Dračím ediktem dočasně předána správa místního rudého salónu a pěstního bojového klubu, který sídlí pod ním, a také všech oficiálních i neoficiálních světských ceremonií, které budou doprovázet program Velkého Umírání. Jeho prvním krokem bylo ukončení pobytu drtivé většiny pacientů – a ti, kteří si nemohli dovolit odjet nebo si je nevyzvedla rodina, byli vyhnáni do lesů.

Georg nachystal dle Drakových oblíbených činností i program, kterým je například divadelní představení či gentlemanský lov na populaci nekrofikovaných vyvrhelů v okolí.

Georg kombinuje pozici vysokého úředníka společně s osobností do vrcholné šedé eminence. Každý, kdo rozumí důležitosti vysoké etikety a pravidlům drakova dvora, má důvod se nejvyššího stolníka bát. A on sám ví, že nyní je jeho vrcholná životní chvíle, příležitost zazářit a zapsat se jako poznámka pod čarou do dějin.

2
2
1
2
1
1

Cool faktor: správce Umírání s širokou paletou možností, jak ovlivňovat společenskou i politickou situaci během umírání díky ceremoniím a rituálům, nejistá budoucnost


Elliot Dixon

(* 14. listopadu 68) – 28 let

Postava může být muž i žena.

Zatímco se ostatní lékaři zabývají tělem nebo duší, Elliot se zabývala myslí, sny, fantazií a vzpomínkami. Jeho výzkum mimo úzké vědecké kruhy zatím příliš nerezonoval, ale doktorka Jánská a Purkyně věnovali obří péči naléhání na Dračí dvůr, aby zajistil příjezd a prostředky pro její experimenty. A alespoň dočasné diplomatické krytí, protože Elliot neodchází nijak dobrovolně a je v centru skandálu. 

Elliot se ale nenechá odradit. Bude pomáhat veteránům, zkoumat široké moře lidské fantazie a postavit se svým pronásledovatelům, aby sama nemusela žít v strachu.

Elliot bude v průběhu hry řídit několik psychonautických seancí, které se hrají jako velmi zvláštní lékaři řízené scény ve kterých je Elliot režisérkou zážitku jiných hráčů. Pokud vás to láká, je skvělá volba, pokud to pro vás není zajímavá představa, mrkněte na jiné postavy.

1
1
2
1
2
1

Cool faktor: věda, nepohodlné informace, direktivní seance

Postava je na druhou polovinu hry.


Hans Kaspar

(* ???) – ??? let

Hans je celebrita, nebo – lépe řečeno –  kuriozita. Ztracený chlapec, tajemné vlčí dítě. Bytost bez minulosti, nadaná ohromným hereckým talentem, která díky pečlivé práci novinářů a mnoha teoriím o jeho původu dokázala uchvátit pozornost čtenářů zadní strany novin. Záhada však stále nebyla vyřešena a poslední  pokus vědců o její rozluštění využívá Hansových talentů a nových psychologických průzkumů: snad si vzpomene skrze hraní divadla. Mezitím chodí světem, nasává všechny jeho chutě a nadšeně se podrobuje experimentům z rukou svých přátel. Tedy, on je vnímá jako přátele.

Hans Kaspar stráví část své hry jako nepopsaný list, v druhé části naopak bude silně rozhodovat o osudech svých blízkých.

Hans Kaspar je silně extrovertní role se silným skriptem, která bude měnit životní dráhy jiných postav. Její hráč musí být komfortní s vystupováním v divadle i podrobováním se bizarním pokusům o jeho léčbu.

1
1
2
1
1
1

Cool faktor: divadlo, cíl experimentů, hledání identity

Postava je na první polovinu hry.