Ocelové císařství

Během sedmileté války dostala pruská monarchie stejnou nabídku jako Jiří III. v Anglii. Dědic si vezme za ženu potomka Prastarých dynastií a to zvrátí válku v jejich prospěch. Fridrich II. rázně odmítl – jeho manželka ale situaci viděla výrazně jinak.

Její proměna byla postupná, avšak dnes je Ocelová císařovna od původní lidské formy zcela vzdálená. Převrat samotný ale pruský lid přijal nadšeně, mnohem víc nadšeně, než všichni jeho sousedé. Krok za krokem se pak země Ocelové císařovny vydala na pomalý pochod, který ji dovedl až do role klíčové evropské velmoci. Nemilosrdná industrializace, efektivita za každou cenu a přesně vypočítané potřeby práce, odpočinku a kultury pro lid spolu s inovativním užitím živé oceli přetvořily Prusko v pulzující průmyslové srdce Evropy. A až když byla výkonnost a tím i spokojenost Prusů optimální, obrátila Císařovna své teleskopy ke zbytku německého prostoru. Ten obsadily vesměs jiné, menší Prastaré dynastie, které buď vládly příliš malému území, ztratily na krátkou, ale klíčovou chvíli přízeň Draka, nebo nechaly své země upadnout do rozkladu. Jako poslední byla připojena Saská republika (86) a Bavorské království. To bylo oficiálně připojeno až k poslednímu dni roku 94, pouhé měsíce před Slavností umírání. Tehdy vypršela lhůta, do které se měl bavorský král, čistokrevný prastarý, rozhodnout mezi svazkem s Císařovnou a druhou možností. Čekáním si zvolil pec.

Navenek ale všechny národy vystupují jako zástupci Ocelového císařství. Jakékoliv separatistické tendence jsou Císařovninými vojáky tvrdě potlačovány. Bohužel ne všechny národy jsou si v tomto svazku rovny, a zatímco v Prusku je pokrok znát na každém rohu, v ostatních zemích je možné vidět spíš výjevy vytěžené krajiny, zatímco slibované výhody z připojení se dostavují velmi pomalu. Pod povrchem císařství tak bují celá řada rozvracečských sentimentů a není snad více stimulujícího intelektuálního prostředí než tragické německy mluvící země. Vždyť odsud povstal Marx i Nietzsche!

Technologický náskok či spíše vlastní cesta Císařství se sice netýká všech oblastí lidského života (například v parazití medicíně je Dračí říše dál), ale o to zjevnější je jejich náskok v nových vojenských, průmyslových a přepravních technologiích. Povídá se však, že Císařovna osobně vybrala týmy odborníků, které pracují na některých ultra utajených projektech, takže si okolní země nemohou být jisté, s čím Císařovna v následujících letech přijde. Že se pokouší vydat cestou spojování oceli, živých kovů a živých tkání je ovšem dle posledních přehlídek a výstav zjevné. A Císařovna má co nabídnout!

Kovové exoskelety s dlouhýma nohama. Zdi světla, které dokáží rozlišit, kdo smí projít a kdo má být zničen. Koleje, které se přizpůsobují teplotám a nepotřebují výpravčí. Kovusarové, jízda zcela srostlých kovových koní a lidských jezdců, a další a další, které zatím Císařovna tají. Nebo létající stroje, které díky výjimce dané Králem králů jako jediná může vyrábět.

Ona sama bývala částečně člověkem, který se dokonale spojil s Prastarou. Její podoba ale není fixní. Své tělo stále mění a vylepšuje a její poslední vzezření je vskutku děsivé: kovový leviathan velikosti lodi, který stále pluje nad svou říší a svým zkoumavým okem hledá i drobné nedostatky k odstranění. 

A spolu s Císařovnou se mění i její lid. Po vzoru Císařovniných vylepšení se obyvatelstvo pustilo do vylepšování lidských bytostí pomocí mechanických protéz, šlechta a hybridi jsou dokonce někdy k nerozeznání od pouhého velmi vylepšeného člověka. Některé pokusy se ukázaly jako slepé uličky, jiné jsou už relativně běžnou součástí života v Císařství. 

Elitu Císařství ale nejvíce děsí smrt. Ne snad kvůli přerušení osobní existence, ale kvůli ztrátě vědomostí a nutné ztrátě efektivity. A protože nekonečné zachovávání těla vždy narazí na dovednějšího vraha, vyhlásila Císařovna jako prioritu dalších let projekt odebírání a uchovávání mozků.


Frieda von Richthofen

(* 22. února 60) – 35 let

Ačkoliv je Frieda ta mladší ze sester Richthofenových, je to ona, kdo má na starosti vysokou politiku. Pruský rod von Richthofenů byl jedním z prvních, které vycítily šanci na změnu a deklarovaly věrnost Ocelové císařovně ihned po jejím příchodu. Od té doby patří k pruské smetánce a jsou hybateli politiky císařství. V této tradici Frieda hrdě pokračuje, zastupuje císařské zájmy v cizině a je dokonce i v přímém kontaktu se samotnou Císařovnou: čest, které se nedostane ani většině vysoké šlechty.

Každému, s kým kdy vyjednávala, utkvěly vždy dvě věci: její tvář a komplikovaná nádrž s naloženým mozkem. Nutno podotknout, že jen málokdo byl schopen říct, která z nich je děsivější. 

Když na začátku své diplomatické kariéry cestovala do Galie, aby se podívala na továrenský provoz postavený podle jednoho ze starších pruských vzorů, došlo v továrně k výbuchu, který zranil několik členů delegace a navždy znetvořil její tvář. Těžko říct jestli jenom francouzští dělníci nezvládli prokázat takový um jako jejich pruské protějšky, nebo zda se jednalo o plánovaný atentát separatistů.  Klíčové bylo, že její tvář, dříve tak nádherně děsivá a symetrická svým poměrem kosti, slonoviny, oceli a masa, byla roztříštěna a nepovedlo se nikdy najít řešení. Vědomí, že ona sama je možná nenapravitelně rozbitý exemplář, je pro Friedu nesmírně stresující, mnohem více, než kdy může smrtelník nebo i většina Prastarých pochopit. Měla DOKONALOST, umělecké dílo, které připravovala desítky let. Teď musí prožít věčnost s něčím poškozeným.

Nádrž s mozkem je pak zásadní pro komunikaci s Císařovnou. Po Evropě se jich pohybuje několik, ale podle informací novinářů je právě tento mozek nějak úzce propojen přímo s rodinou von Richthofen. 

Frieda přišla do lázní, aby pro svou paní proměnila svět k jejímu obrazu. Ocelové císařství si víc než vysloužilo své místo na slunci a je na čase, aby se přidalo jako jeden z prvních nástrojů do orchestru světovlády. Frieda je také stále přímo posedlá nutností vyřešit svou rozbitou vizáž. A je to právě tato posedlost, která jí posouvá stále víc k šílenství.

3
1
1
1
2
3

Cool faktor: atentát, šílenství, vysoká politika, velké lásky


Elsa von Richthofen

(* 17. srpna 58) – 37 let

Elsa si se svojí sestrou nemohou být vzdálenější. Zatímco Frieda tráví hodiny na diplomatických jednáních s pohlaváry z celé Evropy a obratně proplouvá diskuzemi napříč všemi společenskými tématy, Elsa veškerý svůj čas věnuje své dílně a vyhýbá se společenskému kontaktu, pokud je to jen trochu možné. O co více ale rozumí strojům, o to méně rozumí lidem. Jen jednu věc snad mají sestry společnou: jen málokdo viděl jejich skutečnou tvář. Frieda tu svoji schovává kvůli starému zranění, Elsa zase kvůli své světloplachosti, kterou způsobila Prastará krev v jejích žilách. 

Její asociálnost ale přešla v posledních týdnech k čisté paranoie. Přišla o svou nejbližší přítelkyni: potomka Císařovny. Císařství se otřáslo, ale mohlo se spolehnout na další potomky. Blízkou bytost, která k ní byla plně komplementární, ale měla Elsa jen jednu. Hrůza však neskončila – neznámý vrah usiloval již i o život Elsy, protože zjevně viděla něco, co neměla. Její vynálezy jí možná už brzy nebudou nic platné. Dokázala sice vylepšit proces extrakce mozku i nahradit srdce jistou umělou verzí, ale jako kořist nebude mít přirozeně čas něco vyrábět. 

K cestě delegace se oficiálně přidala hlavně kvůli možnosti prezentovat Císařovniny pokroky, získat objednávky na dodávky zbraní a zjistit více o cizích technologiích, ale její skutečný motiv je jiný. Hluboko ve svém nestvůrném srdci ví, že její lovec se vydá za ní i do lázní. A tam hodlá obrátit pravidla a sama ho vypátrat.

2
1
2
1
2
3

Cool faktor: geniální mechanik, neshody se sestrou, šílenství, průmysl, špionáž, kočka a myš


Baronka Hieronýma Karla Friedrich 

(* 15. února 20) – 75 let

Hieronýma se nikdy příliš nestarala o politiku – a když dostala nabídku vzdát se nezávislosti svého baronství a začlenit ho do stisku Ocelové císařovny, ani na okamžik nezapochybovala. Součástí dohody byly i štědré finanční podpory pro její výpravy a služby Císařovniných novinářů, vědců i spisovatelů.

Jak málo se zajímala o politiku, tím víc se zajímala o dobrodružství, ruiny starých civilizací, záhadná písma, spící Prastaré… A nad to vše o slávu. Její výpravy po jižní Americe, Africe i Himalájích byly důkladně, zaznamenány, zpracovány a vyšly dokonce i jako série románů, která výkony slavné cestovatelky popisuje. Mezi běžným lidem by někdo těžko hledal populárnějšího objevitele.

Bohužel to má i svou cenu. Za baronkou se táhne dlouhá řada společníků a společnic, kteří se nevrátili. Hněv jejich rodin a přátel byl ale zatím vždy zalepen penězi či jinými prostředky. Její hybridní tělo navíc už začíná pomalu dosluhovat. Ano, několik výprav ještě zvládne, ale většina přednášek a vystoupení, na které je zvána, už není o tom, kam chce vlastně vyrazit, ale kde všude už byla a co si z toho odnesla. Jistě, sláva a zlato jí dělají radost, stejně jako to, že oba dva kluby cestovatelů se velmi uchází o možnost udělit jí čestné členství. 

Zúčtování ale nakonec bude čelit úplně sama. A není si vůbec jistá, jestli v rychle blížícím se finále své kariéry obstojí a odejde jako hrdinka, nebo po ní zůstane jen trpká pachuť zklamání.

2
2
2
1
2
2

Cool faktor: živá legenda, dobrodruh, záhady divočiny, krvavá cena, přednáška


Hrabě Erich Jacob Lilienthal

(* 31. ledna 39) – 56 let

Hrabě Lilienthal se na začlenění svého rodného a milovaného Bavorska do císařství dívá poněkud skepticky. Smrt posledního krále a rychlé plánování nové výstavby a těžby vyvolává otázky v leckom. Přitom on sám je přímo poživatelem výhod.

Jako pouhý hybrid nejasného původu měl štěstí, že si ho král vůbec vyvolil jako osobního strážce. Před Císařovnou ho ale ochránit nedokázal – sestry Richthofenovy v něm uviděly potenciál. Jeho tělo bylo vylepšeno mnoha implantáty. Jeho reakce jsou rychlé, jeho kostra z kovu a jeho síla byla znásobena. Jeho regenerační schopnosti jsou obzvláště rozvinuté a jeho nervová zakončení byla otupena na nejnutnější potřebnou mez. Ve skutečnosti to pro Elsu nebyla první operace, kterou na něm vedla.

Bohužel pro něj má Erich ve svém těle i jeden implantát, o který nestojí. V zoufalém pokusu získat podporu pro svou věc se při jednáních v tehdy ještě svobodném Bavorsku Bruno Haas pokusil otrávit krále. Leč z poháru se z jakéhosi instinktu první napil Erich. Jed by působil pomalu a rozvážně na organismus krále, ale Erichovi zbývaly minuty. Haas využil paniky mezi kromě Ericha spíše neschopnou palácovou stráží a prchl.

Elsa dala Erichovi mechanické srdce. Díky tomu má nyní v místě spojeném s nejhlubšími lidskými city jen chladný kus kovu, který vyžaduje pravidelnou údržbu a takhle složitý mechanismus přece nikdo jiný nezvládne udržovat. Nebo aspoň to mu Elsa tvrdí.

2
1
3
3
2
2

Cool faktor: osobní strážce, mechanické srdce, intriky, pěstní zápasy

Erich dostane při pěstních zápasech o něco tlustší ochranu trupu, která odráží jeho podivuhodné vlastnosti.


Bruno Johann Haas

(* 25. srpna 48) – 47 let

Postava může být muž či žena.

Co je pro umělce, politika, rebela a intrikána nejhorší? Jednoznačně stát se směšným. Jediná věc může být víc ponižující: přežít tam, kde všichni tvoji spolubojovníci padli.

Ale přesně tím si Bruno prošel. Býval divadelním hercem, režisérem, výtvarníkem a později miláčkem saského kulturního života. Svobodný život v Drážďanech byl epicentrem evropské avantgardy a on byl jedním z jejích mnoha hrdinů. Jeho koncept divadla zbořil čtvrtou stěnu, jeho výtvarná díla proměnila to, co bylo vnímáno jako nutné, a ukázala nekonečné horizonty MOŽNÉHO. 

A pak si Císařovna vzala Sasko a začala ho měnit. Bruno tehdy naivně věřil ve svou popularitu a slavný saský parlament a doufal, že dokáže změnit svět a zastavit rytmus ocelového pokroku. Ach, jak hloupě, hloupě se mýlil. Když se mu povedlo zachránit muzeum i Zelenou komoru před přeměnou na tovární prostory, přecenil se. Nechal se zvolit poslancem a rozesílal pamflety světu o tom, že je potřeba svoboda slova. Pak o tom, že pouhá svoboda slova nestačí, že Císařovna má vrátit univerzitám a umění jejich svobodu.

A pak se přidal k neslavnému zasedání parlamentu, které zařadilo do svého programu i hlasování o legalitě připojení Saska k Ocelovému císařství a otázku, jaké další kroky by mělo podniknout. On sám byl vyslán parlamentem žádat o pomoc a podporu bavorského krále a k jakým hrůzám to vedlo, již víte – v zoufalství ho chtěl vydírat pomalu působícím jedem a vše se pokazilo. Mezitím ale v Drážďanech došlo k ukončení saského snu. August Mackensen pobil 4 000 Sasů včetně celého parlamentu. Jeho kolega, který žadonil u Draka, spáchal sebevraždu.

Jako jediný přežívající poslanec saského parlamentu dostal od Císařovny zvláštní úkol. Jako loutka vedl parlament, a aby saský lid viděl, že Císařovna odpouští, dostal za každý úkon za odměnu nový implantát. K poslednímu zasedání, které jako předseda parlamentu vedl před jeho půlroční pauzou a ve kterém mu vyprší konečně mandát, dostal Bruno speciální dar: zcela nový typ implantátu, vyrobený za použití měňavce.

Teď je Bruno povinen jednat za Císařství na Slavnosti. Je prominentní figurou, upřímně míněným dokladem Císařovniny lásky k Sasku, který všichni kromě Prusů velmi přesně chápou spíše jako hlavu nabodenou na kůl nošenou po lázních než jako známku lidskosti. Ale on svoji roli dohraje. Má jisté plány, má jisté povinnosti, a dokonce slíbil, že dodá několik svých obrazů na připravovanou vernisáž. Protože jeho tělo mu vzít můžou, ale jeho umělecké cítění nikdy.

1
1
1
1
2
2

Cool faktor: ztráta lidskosti, zlomený hrdina, romantický odpor, moc bezmocných, umělec