Štáb

Drakova armáda je masivní organismus prorostlý celou zemí. Její velení je stále ještě poměrně rovnoměrně rozděleno mezi kariérní důstojníky bez zvláštního původu (většinou na nižších pozicicíh) a vysokou šlechtu vychovanou přímo k válce (nejvyšší velení armád bychom pak našli přímo v rodech zastoupených na sněmu). 

Nervovým centrem armády je pak generální štáb, z nějž většina  zůstala v Brně a zajišťuje připravenost říše čelit dalším hrozbám. 

Přesto si Drak nechal některé členy generálního štábu do lázní povolat, aby byli k ruce při chystaných rozhodnutích.


Plukovník Aegis von Aehrenthal

(* 2. prosince 71) – 24 let

Hvězda rakouského rodu Aehrenthalů stoupá po dobytí Bosny stále výše. Aehrenthalové sice neprosadili svého zástupce jako reprezentanta do říšského sněmu, ale zase  drží více reálné moci. Dokázali propojit své průmyslové aktivity včetně slavné zbrojovky ve Štýru s vojenskými aktivitami vlastního rodu a jsou jednou z výrazných tváří Dračího vojenského úsilí. I díky tomu prošel Aegis velmi rychlou vojenskou kariérou a při připojení Bosny osobně vedl celý vlastní pluk. Sám Dračí maršál a náčelník štábu Oktavián Ryj Kinský si ho poté vybral pro práci přímo na štábu jako zvláštního zmocněnce pro kvartýrování a zásobování.

Aegis sám ale přes všechny své kvalitní výkony není zrovna obrazem zapáleného vojáka. Více času než pochodování v holinkách věnuje sledování nejnovějších vědeckých a filozofických poznatků. Naučil se dokonce nejen česky (což je v Dračí armádě dovednost nutná), ale dokonce i maďarsky a při osvobození Bosny projevil i nečekané znalosti místní kultury a zvyků. Jeho pověst také snižuje velmi nízké množství milenek či milenců, které by udržoval: dokonce to vypadá, že se takovým věcem snad ani nevěnuje.

3
2
3
1
1
2

Cool faktor: úklady a láska, rodová politika, umění, obavy z války

Postava je na první polovinu hry.


General August Mackensen

(* 15. května 49) – 46 let

Postava může být muž i žena.

Armáda Ocelové císařovny má mnohem otevřenější přístup k otevírání velících pozic lidem neprastarého původu. Přímo archetypálním vzorem tohoto přístupu je Mackensen, velitel Císařovnina osobního pluku Kovusarů – jízdy, která se opírá o spolehlivé stroje místo koní, a lidské tělo a mysl s nimi přímo propojuje, aby se v bitvě neztrácely cenné zlomky sekund povely.

Sasko si vyvinulo po slavném Návratu dlouhou tradici parlamentarismu, ve kterém při absenci centrálního silného vládce a při věčném přetahování mezi Drakem a Císařovnou o vliv na stát zaseknutý mezi nimi místní šlechta a několik volených lidí rozhodovali o všem. Když bylo roku 86 Sasko připojeno k zemím Císařovny, bylo dovoleno Parlamentu fungovat dál. V dubnu 92 se ale saský parlament rozhodl k něčemu nečekanému: inicioval hlasování o legalitě připojení země k říši Císařovny s tím, že některé návrhy už počítaly s možností následného hlasování o tom, jestli zachovat neutralitu nebo se radši připojit k Drakově říši.

Reakce Císařovny byla rychlá. Vydala pokyn k okamžitému zatčení všech poslanců včetně těch urozené krve a rozpuštění parlamentu. Velká část v Sasku usazených vojsk zaváhala, ale ne tak August. Během tří dní shromáždil několik oddílů vojáků, zavázal je nebývalou brutalitou k poslušnosti a následně pobil parlamentní stráž, zablokoval železnice a zajal spolu s parlamentáři i váhavou saskou generalitu. Na konci třetího dne, ještě než se stačila vzpamatovat jakákoliv opozice, a zatímco většina země ani nevěděla, co se děje, popravil 4 000 Sasů včetně těch nejurozenějších. 

Zprávy o události obletěly Evropu a vyvolaly zděšení prostého lidu i většiny šlechty. Údajně mělo být dokonce i na dvoře Krále králů zahájeno vyšetřování. Nic z toho ale nenarušilo  Augustovu kariéru. K velkému znechucení dvora působil několik let v Brně jako vojenský poradce v rámci vojenské spolupráce s Císařovnou, k mnohem větší radosti všech byl před nedávnem převelen na inspekci Mrtvé zóny. 

Byť nikdo nečekal, že někoho s tělem z oceli (částečně doslova) a nezlomnou vůlí věrného služebníka Císařovny dokáže Mrtvá zóna zdržet na dlouho.

1
1
3
1
2
2

Cool faktor: ocelová přísnost, řezník, vojenské rozhodování

Postava je na druhou polovinu hry.


Usk – Wash

(* 22. června 32) – 63 let

Postava může být muž i žena.

Propojení Královny úlu s jejími potomky je pověstné. Kolektivní mysl úlu je všudypřítomná, a i když Královna přímo neřídí každý jeden krok svých podřízených, ti jí odevzdávají informace a následují její řízení. Praktické věci, jako například jak se nakrmit, nechává Královna na jejich autonomii, ale bylo neslýchané, aby se někdo tohoto propojení zcela zbavil.

Usk – Wash byl jedním z výše postavených velitelů Albionu ve Třinácti koloniích. Narodil se ve Virginii do rodu pověřeného jediným slavným úkolem – míli za mílí se tlačit na západ, posunovat území Třinácti kolonií a časem přidat další. To vše pro slávu Albionu a proti nesmlouvavé divočině, neznámým hrůzám a fanatickému odporu místních primitivních obyvatel. 

A právě Usk – Wash je tím, kdo je často viněn za selhání celé věci. Psal se rok 58. Stará francouzská pevnůstka Duquesne se proměnila na jednu z opor domorodců a zbytků organizovaných teroristů a měla se po svém dobytí stát klíčovou základnu Albionu při pochodu na západ. Usk – Wash byl považován za zázračné dítě, výjimečného velitele  se skvělým propojením se zbytkem úlu a zároveň velikou osobní autonomií a statečností. Jeho útok se ale proměnil v jednu z největších porážek Albionu při dobývání světa. Stále se nepovedlo rekonstruovat, co přesně se stalo, ale jisté je, že byla ztracena prakticky celá armáda, zachránit se povedlo jen jednotlivcům. Jedním z nich byl Usk – Wash, těžce zraněný a s hlavou téměř skalpovanou.

Místo toho aby přijal svůj osud, nechal se vyléčit a pokračoval ve své službě Královně, odmítl a utekl. A k šoku všech, s ním úl ztratil kontakt. Usk – Wash se pak objevoval sporadicky a jako spíše mýtická postava, ale od sedmdesátých let dál se už vyskytoval častěji ve službách různých evropských monarchů jako žoldák. Poslední roky tráví jako oficiální host Drakova dvoru a generál Dračí armády. Nikdy zde nezískal jasný domov, ale poté, co dal Oktavián Ryj Kinský najevo, jak moc si váží jeho služeb, se rozhodl zůstat. Setkání s Královnou a jejím úlem se ale úplně vyhnout nemůže.

2
2
3
1
2
2

Cool faktor: válečník, odpadlík, klíčový pro Albion i Kolonie

Postava je na první polovinu hry.


František Křižík

(* 8. července 47) – 48 let

František Křižík je bezpochyby supergénius a jeho vynálezy jsou často revoluční. Říšskou smetánku ovšem rozdělují. Jedni je považují za novou elegantní alternativu k živé oceli a dalším technologiím z výhní Ocelové císařovny, druzí je označují za prokletá díla, jaká jednou celé Říši přivedou zkázu. Čemuž se ostatně nelze příliš divit, když se vezme v potaz množství blesků, požárů a nehod, které má Křižík na kontě.

Poté, co jeho vynález nedopatřením poranil stovku vojáků v karlínských kasárnách, se Křižík málem dostal před soud. Vysvobozením z nešťastného procesu mu byla až milost udělená přímo Drakem ještě před začátkem líčení, protože vládci Dunajských zemí okamžitě došlo, že člověk, který umí “omylem” bez trvalých následků zpacifikovat rotu zkušených vojáků, nemá sedět v base, nýbrž v generálním štábu.

Dostal tak nejen svobodu a vlastní laboratoř, ale odpovědnost za správu armádních technologií. Nyní patří k náplni jeho práce zkoumání slibných nových vynálezů, technologická vybavenost jednotlivých vojenských oddílů či důležité diskrétní výměny znalostí a ověřených postupů s armádními důstojníky jiných zemí. 

To je ostatně hlavní důvod, proč mu bylo dovoleno opustit dočasně brněnský generální štáb a zamířit do lázní, kde ho čeká nekompromisní vyjednávání s nejednou vojenskou legendou – proplouvat ladně mezi nabídkami a smlouvat tak, až se dozví nejvíce a prozradí nejméně, ostatně bylo vždy Křižíkovou specialitou. Na druhou stranu i jeden chybný krok by mohl zavinit mohutné podkopání důvěry opozice či rovnou vyeskalovat v otevřený konflikt.

2
1
1
1
1
2

Cool faktor: elektrický rytíř, radikální vynálezy, neplánované výbuchy, obchod se státními tajemstvími, životní přátelství


Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26

Warning: Undefined variable $category in /www/rolling.cz/belle.rolling.cz/www/wp-content/themes/belle/template-parts/navigation.php on line 26