Totenkorps

Po druhém Polském povstání, které bylo krvavě potlačeno, byla Králem králů velká část Polska spálena. Vznikla tak Mrtvá zóna. Nehostinné místo, kde i částečky prachu jsou stále jedovaté nebo aspoň způsobují drobné proměny a dlouhodobé nemoci.

Původní plán byl celou Mrtvou zónu odstavit a ignorovat. Nakonec se tak z několika důvodů nestalo. Zaprvé, pod Mrtvou zónou zůstalo pohřbeno mnoho věcí, které mají stále ať už emotivní, nebo zcela reálnou hodnotu. Za druhé se záhy přidali i vědci a mágové s potřebou danou oblast zkoumat.  Jako poslední hřebík vznikla i urgentní dostavníková linka Krakov – Gdaňsk. 

Vstup do Mrtvé zóny ale není dovolen jen tak. Všechny sousední státy vydávají speciální propustky na jasně určenou dobu a Mrtvá zóna má jen jedny dlouhodobé obyvatele. Totenkorps. Dobrovolníky, kteří do ní přišli z různých důvodů. Někdo hledá zbytky ztracené rodiny, někdo utíká před závazky a někdo se přišel skrýt či smysluplně zemřít. 

Starají se o základní údržbu sítě malých podzemních bunkrů a udržování průjezdné cesty a žijí z dobrovolných příspěvků sousedících států. Dohoda o Totenkorps také říká, že mají povoleno z oblasti vycestovat jen na jasně omezenou dobu. Aby se také nepletli s normálními lidmi a neroznesli nějaké nepříjemnosti, musí stále cestovat ve svých kompletech.

Členové Totenkorps dorazí až krátce po tom, co Drakův život vyhasne.


Voják 62, Tér

(* 22. dubna 41) – 54 let

Zástupce velitele šestého bunkru je jedním z legendární první generace Totenkorps. Do Mrtvé zóny přišel jako mladík hledat svou rodinu – a když ji bohužel našel, už s ní zůstal. To, co musel prožít, ho ale také lapilo mezi trosky starého Polska. Zasvětil Totenkorps život, nikdy neuhnul ani o milimetr z cesty a až dodnes zónu nikdy neopustil.

Mísí se v něm chlad a vytrvalost vojáka a únava a jistá osamělost starého mládence. Starými mládenci jsou zde koneckonců všichni. Děti se zde rodí jen navzdory přísným zákazům a jako známka největší pošetilosti. Prach a záření je mění a jsou pak místo radosti a naděje jen ohrožením. Když je Tér mezi ostatními, nijak ho samota netíží. Spolubojovníci jsou mu rodinou, i když často velmi tichou a příliš často se ztenčující.

Teď má ale důležitou misi ve venkovním světě. Přes průzory své ochranné masky vidí poprvé po třiceti letech křišťálové lustry, taneční róby nebo stoly plné jídla. Pro většinu ostatních je Tér jenom nástroj, loutka v brnění, která jim přinesla zprávy ze smetiště Evropy a možná u toho efektně pobije pár zdivočelých otravností. Jen někteří ale znají či poznají člověka, který dýchá pod maskou – a jeho sny, přání a strachy. 

Nakonec ale jako vždycky v jeho životě zvítězí povinnost, disciplína a sebeobětování. Jinak to nejspíš už ani nedokáže. Nebo snad…?

2
1
3
2
2
3

Cool faktor: Totenkorps, mrtvá zóna, zabíjení zrůd, spiknutí, velmi staré dluhy, spravedlnost

Tér je postava na druhou polovinu hry.


Voják 85, Oheň

(* 3. února 55) – 40

Oheň, Sturmfrau z osmého bunkru zažila běžný svět. Do mrtvé zóny přišla jako součást akademického výzkumného týmu z Reichenbergu. Ambiciózní výzkumný plán se začal rychle rozpadat pod tlakem podmínek a drápy věcí z Mrtvé země. Původní velká a dobře vybavená výprava rychle ztrácela lidi, vojáky i ty Prastarou krví nejpožehnanější šlechtice. Dopředu je hnala vidina toho, že právě jejich práce může posunout zásadní vědecký problém, na kterém profesor Jekyll pracoval. Naléhavost té věci byla převýšena snad jen její tajností. 

A pak najednou zjistili, že se není kam vrátit. Zpráva o pádu Reichenbergu do karantény většinu přeživších rozprášila na útěk do celé Evropy. Oheň situaci pojala úplně jinak. Výzkum najednou definitivně neměl smysl, ale to nebyl důvod ho zcela přerušit. Jen své práci s místní faunou dala pravidelný rytmus:  pozorování, experiment, vivisekce. Zaznamenat. Opakovat.

Ví, že právě pro ni nebude nikde ve světě bezpečno, jak ji koneckonců přesvědčily články o podezřelých úmrtích kolegů na útěku. Mise do světa tam venku jí přináší smíšené pocity. Těší se na věci jako vzduch, tráva nebo čerstvá voda. Ještě mnohem víc ale doufá, že staré věci byly zapomenuty.

2
2
3
2
2
3

Cool faktor: Totenkorps, mrtvá zóna, zabíjení zrůd, podivná věda, Reichenberg

Oheň je postava na druhou polovinu hry.