Rod Hadúr-Báthory

Báthoryové si své místo na slunci dobývali zcela konvenčními dobovými prostředky. Zastávali vysoké vojenské, úřední a církevní hodnosti a získali titul sedmihradských knížat. Štěpán Báthory se stal dokonce polsko-litevským králem. Éru vzestupu ale v 16. a 17. století utnula srážka s rakouskými Habsburky. Tak odbojného a mocného konkurenta Habsburkové nehodlali strpět. Do této doby spadá i případ Alžběty Báthoryové, jejíž poklesky byly exemplárně a neúměrně tvrdě potrestány. 

Po tak pádné lekci rod skomíral. Když Alžběta Báthory po staletích skrývání (a konzumace omlazujícího elixíru vlastní výroby) vystoupila ze stínu a vrátila se zpět v suitě Krále králů, tito “Noví Báthoryové” – Nyírbátorové se rozpakovali přidat na stranu Prastarých. Alžběta neměla s liknavým příbuzenstvem ani trpělivost, ani soucit. Nyírbátorové tak byli po právu smeteni a báthoryovská území přešla do majetku Hadúra, nižšího prastarého zjevujícího se v podobě, která se nejvíc blíží snad bílému koni, snad něčemu nepopsatelnému. Návdavkem získal Hadúr i Alžbětu Báthoryovou, s níž zplodil mnohé potomstvo včetně pokračovatelky rodu, dcery Maricary Hadúr-Báthory, vojevůdkyně a bojovnice proti Osmanům. 

Panství rodu Hadúr-Báthory sahá od sedmihradského Koložváru podél karpatského oblouku až na Slovensko. Praktikuje se zde čilá polygamie, otroctví bylo znovu zavedeno krátce po převzetí moci Prastarými. Hadúr-Báthoryové jsou proslulí svými perfektně organizovanými vojenskými jednotkami, které se vyrovnají pravidelné říšské armádě, krvavými rituály, zaříkáváním vojáků před bitvou a vysvěcováním úrody krví a dalšími cennými materiemi. 


Alžběta Hadúr-Báthory

(* 7. srpna 1560) – 335 let

Alžběta Báthory vždy věděla, že musí zůstat krásná a žádoucí, i kdyby za to měla obětovat svou duši a pár stovek bezcenných životů. Nakonec vytvořila elixír, který jí toto věčné mládí zajistil. Čerpala přitom z vědomostí předávaných vědmami žijícími v hlubokých transylvánských lesích, i z vlastních experimentů s vykrvováním panen. Jenže taková věc se těžko utají. Alžběta byla vydána světské spravedlnosti a poté, co vyšetřovatelé celé záležitosti objevili její sklepní laboratoře plné kádí s krví a údy pohřešovaných panen, uvěznili ji na doživotí v jejím hradě na Čachticích. 

Jenže Alžběta s pomocí své služebné uprchla a po několik století se skrývala porůznu ve světě. Lektvar, jehož složení úzkostlivě tají i před vlastními dětmi, ji udržuje vzezření čerstvé třicátnice. Když Král králů povstal, Alžběta se okamžitě přidala mezi jeho věrné. Za své zásluhy se mohla spojit s Prastarým Hadúrem, zjevujícím se v podobě člověka, ale i bílého koně. Tak vznikl nový rod Hadúr-Báthory. 

Dobré roky přervala smrt milovaného syna Ambrúse. Alžběta ji sice pomstila – po svém – ale uvrhla tak na Hadúr-Báthoryovce kletbu Mikloše Pálffyho. A vše se pomalu ale jistě zhoršovalo. Žal ze ztráty Alžbětu na čas vyhnala na cesty po světě a prý i mezi nejrůznější okultisty. Místo v čele rodu jí ukradla její vlastní dcera Maricara. Alžběta sice zastává post Černobogovy kněžky a velmistryně tajemných mystérií, ale spokojená není. Prý pomalu ale jistě stárne – o to horečněji se tedy snaží vylepšit svůj elixír. Za věčné mládí by udělala cokoli – a v jejím případě je laťka skutečně vysoko. Jaká spojenectví bude ochotna uzavřít a co vše pro svou posedlost obětuje? Její pozice se totiž povážlivě zakolísala, když byl před pár dny brutálně zavražděn Prastarý Hadúr.

2
3
2
1
3
1

Cool faktor: rituály, napjaté rodinné vztahy, věčné mládí, velká tajemství, mnoho nebezpečných známostí a plánů, vědecké experimenty, sexuální mystéria


Maricara Hadúr-Báthory

(* 27. července 1775) – 120 let

Velkokněžna Sedmihradská a Transylvánská, kněžna Valašská a hraběnka Sikulská. Hlava rodu Báthory, která svým panstvím, jež sahají podél karpatského oblouku až na Slovensko, vládne pevnou rukou. Hadúr-Báthoryové praktikují polygamii a ani incest jim není cizí. Maricara tak zplodila několik hříbat se svým otcem Hadúrem (její vztah s matkou to zrovna neposílilo), pár desítek bastardů se svými vojenskými veliteli a oficiální následnici, dceru Vadleánu Hadúr-Báthory Clam-Gallas. Před rokem se Maricara dala dohromady s hrdinou kontrarozvědky Vladem Rohadék-Hunedoary, na Umírání tak přijíždí ve vysokém stupni těhotenství.

Maricara zdatně rozmnožuje rodový majetek, ale v tom potěšení nenachází. Její nejoblíbenější kratochvílí jsou soukromé svaté výpravy proti evropským državám osmanské říše – jediné, co si kdy z vyrabovaných území odvážela, byli otroci. Velice se také angažuje při stíhání tajných křesťanských komunit. Méně úspěšní jsou Báthoryové v posledních letech na frontové linii: nedaří se jim Turky tlačit pryč dostatečně rychle. Jenže jak mohou být úspěšní, když české země dodávají do války jen směšný počet rekrutů a tíha bojů spočívá hlavně na uherských a rakouských rodech! I proto Maricara požaduje radikální změnu zákona o válce.

Do lázní Maricara vyrazila s neutuchající ambicí přesvědčit Krále králů a Draka – ať už starého, nebo nového, k zorganizování svaté výpravy proti Osmanům – minimálně Řecko a Bulharsko musejí znovu patřit k impériu Prastarých. Musí také od své matky konečně získat onen elixír nesmrtelnosti. Protože i přes silnou přítomnost Prastaré krve Maricara rozhodně nemládne. Vrásky Maricaře přidává i údajné prokletí, které na jejich rod uvrhl Mikloš Pállfy. Možná je skutečně čím dál víc provází smůla a neštěstí. Maricara má mnoho nepřátel. Vzdorovitá dcera Vadleána je pro ni konstantním zklamáním a zdrojem podráždění. Před rokem se záhadně ztratilo několik jejích vojenských jednotek. A před pár dny byl brutálně zavražděn Prastarý Hadúr…

2
2
2
2
3
2

Cool faktor: napjaté rodinné vztahy, věčné mládí, zrada a nenávist, vojenská vyjednávání, válka s Turkem, otrokářství


Vlad Rohadék-Hunedoary

(* 11. června 60) – 35 let

Nevýznamný uherský zeman pochází z chudého rodu odvozujícího svůj původ od bastarda mocného sedmihradského šlechtice poloviny 15. století, proslulého vojevůdce a turkobijce Jánose Hunyadiho. Jako většina členů rodu i on musel hledat obživu ve vojenských službách. Nyní se už patnáct let pohybuje v Drakově kontrarozvědce a za tu dobu osvědčil poměrně velkou životnost. Dokázal například slavně zhatit i plán teroristů, kteří si usmysleli zahubit jednoho z Drakových následníků.

Většinu toho času byl jeho přímým velitelem Hyacinth Plamen z Lobkovic, společně s ním se Vlad podílel na rozbití a zlikvidování několika tajných křesťanských buněk. Při poslední akci byl ale Vlad vážně raněn a několik měsíců polomrtvý přežíval v utajení, dokud se nedostal zpět na ústředí. Kvůli rekonvalescenci musel zvolnit a tak se místo akcí v terénu mnohem více zapojoval do zákulisních jednání. Není divu, že upoutal pozornost Maricary Hadúr Báthory, která s ním před rokem poněkud impulsivně vstoupila do svazku manželského. Své povýšení mezi elitu vnímá Vlad jako historickou spravedlnost. 

Možná by jej díky tomu mohla čekat i nějaká nová funkce v říšských službách? Dostane příležitost vytřít zrak všem svým rivalům a nepřátelům? Pomstu by si jistě vychutnal s velkým pocitem zadostiučinění…

2
2
3
1
2
1

Cool faktor: zločin a trest, kontrarozvědka, fanatismus, pomsta, velké dilema

Postava na první polovinu hry.


Vadleána Hadúr Báthory, dědičná princezna Clam-Gallas, kněžna z Lobkovic

(* 13. dubna 70) – 25 let

Prvorozená dcera Maricary Báthoryové a Mikuláše Clam-Gallase, legitimní dědička rodu Hadúr-Báthory a oficiální dědička Clam-Gallasovských majetků v Reichenbergu (byť jsou momentálně v karanténě).

Pokud si její matka Maricara myslela, že Vadleána zazáří jako její nástupkyně v čele vojska, spletla se. Vadleána vstoupila do kultu mírné bohyně Vesny a začala studovat práva. I v těchto oborech se ale prosadila a získala velký vliv. Patří do nejužšího kruhu Vesniny velekněžky Violety a prý po ní jednou tento post převezme. Stala se také soudkyní nejvyššího soudu. Navíc spolu s Mihaiem zdokonalila několik léčebných lektvarů, které by snad mohly suplovat účinky elixíru Alžběty Báthory. I Vadleána totiž touží po věčném mládí… 

Když před rokem požádal o Vadleáninu ruku ohnivý princ Fénix Popel z Lobkovic, dívka neváhala. Zajisté mu šlo hlavně o Clam-Gallasovské dědictví a dosud nevytěžená ložiska měňavce  a černého a hnědého uhlí. Pro Vadleánu to ale znamenalo mnoho: nejen vysvobození z matčina vlivu, ale také šance na znovuzískání Clam-Gallasovských statků, o čemž její otec tolikrát snil.

Maricara zuřila. Drak však Fénixe podpořil a ona nemohla žádost odmítnout. Vymínila si však, že Vadleána se po svatební noci vrátí domů, aby se naučila vše, co role paní domu obnáší. Po čistě formálním sňatku a zběžné konzumaci manželství tedy zůstala Vadleána na rodném panství. Svatební noc ovšem nezůstala bez následků a Vadleána čeká dítě. Z dračích lázní už se do Uher nevrátí a odjede natrvalo ke svému choti. Jenže – je to skutečně to, co si přála? Vždyť její ambice a touhy sahají mnohem výš! A navíc – dítě v jejím břiše, v jehož žilách koluje spalující Lobkovická krev, ji poněkud děsí. A z výstředních pokynů svého muže má jisté obavy o jeho duševní zdraví. Možná ji ovládá i panika, kterou v poslední době zasela do rodu Alžběta Báthory – strach z oné kletby, kterou na ně před lety uvalil Mikloš Pállfy.

3
2
1
1
3
1

Cool faktor: bizarní rituály, komplikované rodinné vztahy, hledání vlastní cesty, vlivné veřejné funkce, velká romantická láska, vědecké experimenty, mystika, těhotenství 


Mihai

(* 15. února 69) – 26 let

Otrok a kněz na Báthoryovském panství. Syn romské vědmy z vyhlášeného vědmáckého rodu Lovariů, kteří u Báthoryovců sloužili celá staletí. Jeho dávná prabába Araunia obětovala vlastní život, aby mohla Alžběta Báthoryová uprchnout z vězení. 

Mihai zdědil rodové nadání a Maricara, která si dobře všimla jeho schopností, jej ustanovila knězem. Mihai věští z krve a připravuje lektvary. Zaříkává vojáky před bitvou. Vysvěcuje úrodu krví a dalšími cennými materiemi. A samozřejmě vykonává i soukromé zakázky: pouští vybraným jedincům krev, aby z ní pro Maricaru vyrobil posilující elixír. Sice ne ten tajný omlazující lektvar její matky Alžběty Báthoryové, ale jednou možná i on vyvine něco podobně silného. Možná by mohl přijít i na to, jak zlomit kletbu Mikloše Pálffyho… Je zkrátka pro Hadúr-Báthoryovce nepostradatelný, i když jeho způsob vedení obřadů a jeho “kvalifikaci” by možná ostatní kněží prohlásili za přinejmenším spornou. 

I když už Mihai dosáhl šestadvaceti let, žádnou ženu si zatím nepřivedl, což mu jeho matka často vyčítá. Mihai ale tvrdí, že čeká na znamení osudu a nic si z ní nedělá. Nebo se snad dívá výš, než kam mu náleží? S Vadleánou Hadúr-Báthory vždycky trávil spoustu času při experimentování s léčivými elixíry. Jistě – teď, když je těhotná, stará se i o její zdraví. Nebo si snad Mihai myslí na někoho jiného?

Ti, kteří znají Mihaie lépe, si dobře pamatují na to, co mu kdysi věštila jeho stará bába: „z prachu budeš povýšen mezi mocné a urozené, tam je tvé místo…“

3
3
1
1
3
1

Cool faktor: magie a bizarní rituály, předurčenost, zničující tajemství, hledání vlastní cesty, romantika, válka rodů