Adepti

Žádný absolutistický režim se přece neobejde bez vlastní tajné policie. A Adepti mají v tomto případě velmi široké pole působnosti, jedná se o kombinaci rozvědky, kontrarozvědky a tajné policie se zaměřením na záležitosti magie a kultu. Adeptem se může stát pouze a jedině člověk bez významného podílu Prastaré krve.

Organizace má silné nezávislé vedení, je vystavěna jako řád a je přímo podřízena jen Drakovi. Ve své práci jsou pověstně výkonní. V jejich čele stojí První Adept, který vládne stejnou mocí jako kancléř, a v některých oblastech možná i větší. První generace Adeptů byla vybrána přímo Drakem, ale z té už v současnosti nikdo není v aktivní službě. A hlavně – Adeptům Prastaří přímo propůjčují část své moci a Adepti tak skutečně ovládají magii.

Jejich hlavním úkolem je ochrana státních organizací a bezpečnost Draka jako takového. To obnáší především infiltrování nebezpečných skupin a jejich následnou likvidaci. Dlouhodobě trpí nedostatkem členů, takže jejich služebny se nacházejí pouze ve větších městech říše, které mají svoji spádovou oblast. Přece jen je také snazší dělat protistátní spiknutí v anonymitě velkoměsta, než na dědině. Nedostatek aktivních členů je způsoben především náročností výcviku, jehož součástí je i přijímání syrové magie přímo od Draka. Tento rituál je velmi náročný pro každého novice řádu a úspěšnost jeho zvládnutí se pohybuje kolem dvaceti procent, zbylých osmdesát procent je poté v tichosti odklizeno. Někteří zemřou, některé čeká ještě mnohem horší osud.

Jedním z hlavních cílů Řádu je pak získat Drakův přímý edikt nebo alespoň jeho mlčenlivost a požehnání Sněmů nabírat výrazně víc členů. Momentální stav, kdy každý rok mohou vůbec do učení přijmout jen 7×7 členů v každé zemi, je pro jejich účely hrubě nedostatečný.

Řádu se člověk upisuje minimálně na sedm let služby a s každým dalším povýšením a další zkouškou musí vykonat dalších 7 let práce pro řád. K povýšení Adepta musí dojít zásluh, poté je vyzván  „personalistou“ z vyššího stupně, jestli chce podstoupit další úroveň zasvěcení. Není problém odmítnout a zůstat sloužit řádu na té úrovni, na které člověk je. Velká část Adeptů také v určité chvíli sezná, že má dost a odejde do jiných složek státní služby. I tam ale stále pečlivě informují vedení.

Navenek Adepti působí hrozivě a arogantně. Ostatně k tomu mají důvod, patří skutečně mezi ty nejlepší z nejlepších. Adepti jsou ve většině situací výrazně mocnější než běžní lidé. Stejně tak se nemusí řídit zákony říše, mají totiž svá vlastní pravidla. Pro většinu z nich není problém zabít člověka poměrně jednoduchým magickým rituálem a lidský život pro ně má cenu jednoho kázeňského trestu. Zatímco někteří lidmi bez magických schopností otevřeně pohradají, jiní jsou tolerantnější – a ti nejvíce nenávidění jsou vůči lidem velkorysí.

Na umírání jsou ze dvou důvodů. Za prvé zajistit jeho hladký průběh bez teroristických útoků a za druhé vysvětlit svoji nepostradatelnost novému vládci. 


První Adept Ada

 (* 10.prosince 15) – 80 let

Jako u jednoho z mála lidí v řádu je známé i její civilní jméno: Augusta Ada Byron. Dcera slavného lorda George Byrona, albionského šlechtice, který zemřel při bojích na peloponéském poloostrově, když Adě bylo devět let. Poté se její matka rozhodla začít nový život bez hořkých vzpomínek. Poslala Adu na studia k profesoru Gaussovi do zemí Ocelové císařovny. Ada byla totiž již odmala velmi nadanou matematičkou. Výuka u profesora Gausse pro ni byla v tomto směru neocenitelná a přísné studium z ní udělalo dokonalý počítací stroj. Na první pohled je naprosto precizní, chladná a vypočítavá.

Po skončení studií se vydala na zkušenou do dalších evropských zemí, aby prohloubila své znalosti i v jiných oblastech než je matematika, ale žádná jiná věda ji neučarovala. V matematice bylo vše čisté a nezatížené politikařením a snahou se zalíbit. Její cesta ji zavedla i do Brna, kde si jejích schopností okamžitě všiml jeden z Adeptů první generace. Ten díky svým zkušenostem okamžitě pochopil, jak velkým přínosem by její matematická mysl byla pro řád. Ada se nemusela rozmýšlet dlouho, doma na ni stejně nikdo nečekal – a ta rovnice zkrátka fungovala. Vysoká šance smrti, malá šance velikého úspěchu a posunu vědy. A k tomu zcela jasná, jednoduchá pravidla řádu a na druhé straně všichni jeho nepřátelé.

Od té doby měla její cesta řádem jasný vývoj, plnila bez problému zkoušku za zkouškou a šplhala hierarchií až na samý vrchol. Ačkoliv je Ada v současnosti nejstarší členkou řádu Adeptů, nastoupila až v druhé generaci (z té první nikdo v aktivní službě nezbyl). Tento fakt se společně s namáhavými zkouškami projevuje na stavu jejího těla. Její mysl však stále zůstává břitká a vypočítavá. Názory ostatních Adeptů bere spíš jen jako radu, neboť nikoho z nich nepovažuje za, alespoň ne srovnatelně, inteligentního. 

A možná to bude právě její pýcha, která jí přinese pád.

1
1
1
1
3
1

Cool faktor: šéf magické tajné služby, geniální mysl, chátrající tělo

Postava je na první polovinu hry.


Druhý Adept Felix

(* 18. září 50) – 45 let

Nebývá zvykem, že by se někdo ze šlechticů Drakovy říše chtěl dobrovolně přihlásit k Adeptům. Být šlechticem je přece samo o sobě výsadou, a pokud člověk chce špiclovat, může si na to pořídit vlastní lidi, netřeba k tomu získávat povolení a prostředky od Draka. Jednu z těchto výjimek tvoří druhý Adept Felix, původem ze Schwarzenbergu. Nezdědil téměř vůbec žádnou Prastarou krev – své ponížení ale neutopil v luxusu a drogách, ale přetavil v meč. Vstoupil do řádu, vzdal se všech šlechtických výsad a zariskoval vše. A jako ještě mnohokrát poté, zvítězil.

Byl si jistý sám sebou a bez skrupulí stoupal žebříčkem, až se stal vedoucím pražské pobočky. Nikdy neodmítl zkoušku a vždy přijal každé riziko. Je to právě osobní rozvoj za každou cenu, snaha překonat se, posunout se, stát se nejlepší verzí sebe samého a dokonalým služebníkem nadbytosti, co ho žene a co ho vede k pohrdání i některými jeho opatrnějšími kolegy.

Vzhledem ke svému vysokému postavení by mohl operace řídit již pouze z kanceláře, ale to by bylo v naprostém rozporu s jeho přesvědčením, že sezení za stolem je pro úředníky, ne pro Adepty. Ze stejného důvodu se pak ve své práci zaměřuje hlavně na prorůstání teroristických organizací do státní správy, kde je potírá naprosto nemilosrdně. Pokud jste se totiž jednou rozhodli sloužit Drakovi a jeho říši, je spojení s teroristy z pohledu Felixe tím nejhorším možným přečinem a pro takové existuje jen jediná cesta. Zatčení, mučení, poprava.

A zlepšit vše hodlá i filozoficky. Je známým podporovatelem Nietzscheho a jeho supremacistní filozofie.

1
1
3
2
2
1

Cool faktor: ostřílený veterán, lovec teroristů, nenasytné ambice, supremacista


Třetí Adept Anna

(* 2. února 60) – 35 let

Anna je původem z Vídně, kde také v současnosti vede pobočku Adeptů a je zároveň něco jako mluvčí celého řádu. Narozdíl od svých spolupracovníků se nevyžívá v boji a násilí. Z jejího pohledu je nejslabším místem každého člověka jeho hlava. Spousta lidí má různě posunutý práh bolesti a vydrží dlouhé hodiny mučení, ale jakmile se někomu dostanete do hlavy, zhroutí se v řádu vteřin. Proto je průkopnicí hypnózy a parapsychologie, kterou ve své funkci povýšila na skutečně účinný nástroj výslechu. Ještě větší pozornost ale věnuje ochraně proti manipulaci a rozkládání skutečných důvodů, proč cítíme jaké pocity. Toto zaměření je více než logické, jeliikož je dcerou známého průkopníka psychoterapie Sigmunda Freuda. O něco překvapivější je zjistění, že ti dva se tak úplně na svých postupech neshodnou, a i jejich vztah otce a dcery by možná snesl nějaké to terapeutické sezení.

Její metody jsou zatím velmi účinné a jsou populární i mezi rakouskou šlechtou, složkou společnosti která je jinde k Adeptům naladěná spíše nepřátelsky. Anna dokázala vybudovat mosty a dokáže svou šlechtou posouvat dle potřeby. Problém je, že zde, na českém Sněmu, je velká část jejího vlivu nepodstatná.

Anna má i své hluboké problémy. Blíží termín jejích dalších zkoušek a s ním šance na postup v hierarchii. Její zkouška ale byla již několikrát odložena a začíná to vypadat, že se zkoušce vyloženě vyhýbá. 

Vzhledem k jejímu postavení si však tuto nejistotu nemůže řád dovolit, mohl by ztratit tvář a jednoho z přirozených nástupců První Adeptky. Přijde Anna o všechno, co budovala, nebo snad přeci jen dokáže svůj problém překlenout?

2
1
2
1
3
1

Cool faktor: psychická válka, zkouška, most mezi tajným a veřejným, psychoterapie


Doktor Vojtěch Náprstek

(* 17. dubna 26) – 69 let

Postava může být muž či žena.

Už podle jména a titulu je zřejmé, že doktor Náprstek není součástí běžné hierarchie řádu Adeptů. Jedná se spíše o formu externí spolupráce, kterou s ním řád navázal kvůli jeho specifickým znalostem.

Prvních dvacet let svého života Vojtěch Náprstek vysloveně proflákal. Hostince, večírky, lehké dívky a podobné radosti života. Po nástupu na univerzitu se v jeho přístupu nic nezměnilo, což definitivně rozzuřilo jeho matku, která se rozhodla poslat ho do světa na zkušenou. Ale aby se z toho nestal jen další divoký nikdy nekončící mejdan, poslala ho do albionských kolonií v Africe, aby si uvědomil, že život má různé podoby a není jen o tom, že je vám v sobotu ráno špatně.

A Afrika mu učarovala. Postupně si nacházel cestu až k těm nejzapadlejším kmenům, snažil se učit jejich zvyky, popíjel s nimi tradiční nápoje, učil se jejich rituály. Během svého studia tak nakonec strávil mnohem více času na cestách a praktickým zjišťováním informací, než sezením v lavici. Postupem času se rozhodl procestovat i další neprobádaná zákoutí světa a rozšířit si tak své, v tuto chvíli bezkonkurenční, znalosti. Jeho talent na jazyky a schopnost spřátelit se s místními z něj brzy udělali celoevropsky uznávaného odborníka na neevropské kultury.

Adepti o takového člověka projevili zájem po tzv. pražském incidentu. Vyslanci kmene Tsamajů přišli před pražský sněm s tím, že by se rádi staly kolonií Drakovy říše. Pražští politici byli nadšení, že tak významná návštěva přišla do vedlejšího města říše a Tsamaje přijali se všemi poctami na zvláštní schůzi sněmu. Na něm však “Tsamajové” provedli úspěšný bombový atentát a dokonce uprchli. Bitva o odpovědnost mezi policií, kontrarozvědkou a Adepty nikdy nebyla zcela urovnána, ale pro Adepty to byl důležitý impulz pro rozšíření své expertízy i na mimoevropské země. Pro něj je to jak řešení existenční krize, tak další antropologické dobrodružství. A příležitost zkoumat zvyky Adeptů i teroristů je nesmírně fascinující!

Jen jestli toho neví už příliš… Sedí na více židlích a některé z nich by se mohly ukázat jako příliš vratké. A on na nich balancuje s tíží všech možných informací, z nichž některé nejsou zcela bezpečné.

2
2
2
1
3
1

Cool faktor: tajuplné kultury, bohatá minulost, chodící encyklopedie, tajné znalosti, dobrodruh


Pátý Adept Otto

(* 23. července 62) – 32 let

Postava může být muž či žena.

Každý má v řádu své místo. Někteří mluví, někteří lámou páteře. Otto patří mezi ty druhé. Nikdo neví jistě, jaký přesně vliv má na rozhodování v pozadí řádu, ale všichni vědí, že jde jako první do akce a dělá tu nejtvrdší práci. Mezi běžnými lidmi není moc známý, ale každý terorista se při vyslovení jeho jména raději ohlédne, jestli mu náhodou není v patách.

O jeho předchozím životě se toho moc neví. Někdo říká, že se potloukal ulicemi Brna či Budapešti, než si někdo všiml jeho “talentu”. Jiní zase tvrdí, že dělal vymahače dluhů pro jednoho vídeňského mafiána, a když šlo do tuhého, převlékl kabát. Po říši také koluje příběh o tom, že Otto byl členem gangu, který vylupoval pražské banky a záložny. Ať je pravda jakákoliv, do Řádu se nechal naverbovat ochotně, aby mohl být legálně oceňován za věci, které jsou pro běžného občana říše zakázané. Kruté zkoušky vůle i odolnosti ho ani nezpomalily.

O jeho současné činnosti se toho na veřejnost nedostává o nic víc než o jeho minulosti. Jisté je jen to, že jeho hlavním úkolem je být na frontové linii Adeptů se specializací tři Z: zastrašovat, zatýkat, zabíjet. Nemá problém ani s jedním z toho. Pokud je potřeba někoho dovést k výslechu, Otto je ten pravý. A je mu úplně jedno, kolik jiných lidí při tom sprovodí ze světa. Stál nejen v první linii řady zásahů, ale také je považován za anonymního autora neoficiální příručky kolující mezi Adepty, která shrnuje základní a nejpraktičtější výslechové metody a donucovací prostředky.

Zatím se zdá, že je řádu Adeptů užitečný dostatečně na to, aby mu leccos prošlo. Jsou tu ovšem hlasy proti. Povede se je Ottovi umlčet? A co když ne? Svět neví, kdo je, kromě vražedného stroje… ví to vůbec on sám?

1
1
3
2
3
1

Cool faktor: řezník, soudce i kat, nástroj pomsty, lidská zrůda, sebepoznání


Šestý Adept Zdislav

(* 23. dubna 68) – 27 let

Postava může být muž či žena.

Synek z moravské vesnice se prve stal studentem okultismu – a pak, přesvědčen o svých schopnostech, vstoupil do řádu. Sedm let studia uběhlo bez přerušení a s velkým štěstím, ale pak se něco…pokazilo. 

Hned první zkouška ho málem stála život. V závěrečné fázi když zbyli jen dva, se stalo něco, co se v historii Řádu ještě nestalo: pokazilo se samotné předání energie. Zkoušku přežil jen on a neznámý Adept, ale došlo k nečekanému výboji, který zahubil učitele, druhého vítěze zkoušky a téměř i Zdislava. Zdislav ale nakonec přežil, byť notně zraněn. 

Regule řádu ale mluvily jasně. Povýšení zvládl. Mezilidská situace v Brně ale byla příliš tísnivá a Zdislav byl moudře vybrán jako doporučený spolupracovník pro pražskou policii. Tam zažil mnohé – a k překvapení všech přežil jak zločince, tak kolegy. Až na Slavnost umírání byl povolán znovu jako součást řádu.Všichni si pamatují vyjukaného mladíka. Jakým vyšetřovatelem se stal, to budou teprve muset ostatní posoudit. Zdá se, že se ale otrkal více, než se při jeho “odložení” k policii čekalo. Dal jasně najevo, že hodlá zkoušky projít co nejdříve. A možná nejen ty jen na další stupeň zasvěcení, možná hodlá prorazit úroveň za úrovní a míří k vrcholu. Tak jako tak ale plánuje ostatním dokázat, že dokáže být platným Adeptem. Stačí, když přesvědčí sám sebe.

2
1
2
1
3
1

Cool faktor: ztracená síla, hledání sebe sama, nestálá magie, speciální vyšetřovací skupina


Sedmý Adept Erik

(* 15. května 69) – 26 let

Postava může být muž či žena.

Erik má zatím pouze první iniciaci, a je tedy na nejnižší úrovni zasvěcení řádu. Nutno podotknout, že mu to tak nejspíš i vyhovuje. Není Adeptem pro ty nejpřednější linie. Jeho síla spočívá v analytické mysli a fenomenální paměti. Proto také dostal na starosti vedení archivu řádu včetně jeho klíčové části: rejstříku spolehlivých agentů.

Jednou z jeho mála terénních starostí je kontaktování bývalých členů řádu či jiných zájmových osob, které jsou stále nápomocné při vyšetřování a rozbíjení teroristických buněk. Bývalí členové totiž mají spoustu volného času a vycvičené oči i uši k pozorování svého okolí. Rádi si ještě jednou vzpomenou na časy, kdy byli naprosto nepostradatelní a rádi předají nějaké své moudro mladému Adeptovi. A v tom přesně spočívá Erikův úkol –  zjišťovat, shromažďovat, třídit informace a následně je poskytovat těm vyšetřovatelům, kteří je potřebují pro svoji další práci. Ó, a samozřejmě: občas zkrátka vydírat a nutit ke spolupráci ty, kteří nejsou spolupráci nakloněni sami od sebe.

Zdá se, že tenhle typ práce mu naprosto vyhovuje, protože narozdíl od ostatních pozic v řádu je tady v relativním bezpečí a nemusí se účastnit dobrodružných eskapád a honiček za teroristy po celé říši. Má svoji kancelář, svůj archiv a svůj klid. Možná ale bezpečí své pozice přeceňuje. Člověk, který má přístup k takovému množství informací, přece nemůže být nikdy doopravdy v bezpečí.

1
1
2
1
2
1

Cool faktor: tajný archiv, specializovaný pracovník, síť kontaktů, vydírání