Nezařaditelní

Ne každý z návštěvníků Umírání patří k některé skupině. Někteří z nich své vztahy a konexe tají, jiní skutečně nikam nezapadají, či jsou jedinými reprezentanty vlastní frakce. Co od těchto cizinců čekat? Co je do Lázní přivedlo?


Sherlock Holmes

(* 2. ledna 47) – 48 let

Postava může být muž i žena.

Terorista, anarchista, raubíř a génius byl krátce před Slavností zajat Dračí kontrarozvědkou během přípravy série atentátů. Zajetí mistra převleků hledaného tajnými službami celého kontinentu je velkým a nečekaným triumfem kontrarozvědky – a ta z toho hodlá vytěžit maximum. 

O Sherlocka má ale zájem i někdo další – s pověřením královny přijíždí na Umírání profesor Moriarty, pro něhož je Sherlock cosi jako osobní nemesis – a Moriarty prý hodlá definitivně uzavřít tuto kapitolu svého života. Sherlockova rivalita s profesorem Moriartym se totiž stala legendární. Není dodnes jasné, jestli je Holmes skutečně tak geniální, že je schopný Moriartymu vždy o vlásek uniknout, nebo zda  je legenda o Moriartym založená na nepravdě. Nebo snad dokonce je Moriarty tak fascinován Holmesovým géniem, že ho nechával záměrně pláchnout, aby ho mohl znovu a znovu stíhat? Je načase rozehrát další partii šachu, kde budou figurkami skuteční lidé. Komu z nich bude jeho pýcha osudná? A kdo vyjde jako vítěz? 

Holmes je ale stále hlavně osobním vězněm Draka a vládce sám ho ještě před svou smrtí hodlá vyslechnout, než nad ním nechá vynést verdikt. Sherlock přesto nepanikaří. Možná je ten masový vrah zcela odcizen lidským pocitům – nebo má snad nějaký vychytralý plán a se svým zajetí počítal?

1
1
2
2
2
1

Cool faktor: je, to, sherlock, holmes, a, ano, má, plán, toto, je, šifra

Postava je na druhou polovinu hry.


Konrád Záboj

(* 3. září 57) – 37 let

Postava může být muž i žena.

Ze které vesnice přesně pochází, to ví jen on sám. Jisté je, že jeho jméno v okolí Rabštejna už dávno zdomácnělo. Ne, že by jeho prsty nedosáhly dál. Konrád potkal poctivé řemeslo a mohl se po vzoru mnohých už nikdy o svět kolem příliš nezajímat. Ale nakonec se stal obchodníkem. Obchodníkem s lecčíms. Zná téměř každého, od poslanců, s nimiž spolupracuje, po podivné existence a nájemné bijce nestvůr, jejichž jména umí správně použít.

Při představení drobně smekne klobouk a brzy každý pochopí, že dělá do všeho možného s průmyslem. Pohled na stín, který vrhá, vás ovšem ujistí, že je mnohem víc nití, které se k němu sbíhají. A většina z nich se omotává právě kolem Rabštejna. Žádný z těch, kdo ho potkají, si ovšem nedovolí na tento závan pochybnosti o cti velkého muže poukázat. Ukáže se totiž vždycky, že by Konrád mohl právě jim být velmi užitečný.

Na Umírání přichází za obchodem a svými osobními záležitostmi. Prochází se po hraně, ale činí tak s elegancí sobě vlastní. A nezbývá mu jen doufat, že nepotká zvíře větší než je on sám. Nebo že ho žádná z osobních záležitostí příliš nevyvede z míry.

2
1
3
2
1
1

Cool faktor: balanc na hraně, lidová mafie, obchodník s tajemstvím, rabštejnské stíny

Postava je na první polovinu hry.


Anastasis Rosenkreutz

(* 11. ledna 45) – 50 let

Narodil se do rodiny učenců Abigail a Solomona Rosenkreutze usídlených v Brémách. Získal velkolepé vzdělání ve vědách přírodních i mystičtejších, převážně od soukromých učitelů či rodičů samých. Později se sám zaměřil na studium tajemných svitků, za nimiž cestoval po muzeích celé Evropy, povedlo se mu tajně dostat i do vládou nejistých asijských zemí. V Asii strávil několik let, prý zkoumáním tajů tamních naboženství a mystiky. Zároveň ale poznal místní kulturu a přivezl si z cest ukázky exostických látek, několik podivných předmětů a svitky popsané neznámým písmem.

Po návratu do Evropy se usadil v Dračí říši, na rodinné sídlo už se nevrátil. Brémy byly příliš daleko od centra všech možných dění. Po rodičích získal dobrý majetek, vlastními silami pak mnoho vlivných kontaktů a dostatek jmění, aby se o sebe nemusel bát. Tedy, pokud jde o peníze…

Tento zámožný vzdělanec nosí v očích temná tajemství, některá viděl a některá si za ty dlouhé roky omotal kolem prstu. Má co říct k lecčemu, ovšem také má mnoho slov, která veřejné uši neslyší. Pokud se někdo pohybuje společností jako stín, zná slabá místa vysoce postavených umí s takovou hierarchií pohnout svým směrem, pak Anastasis Rosenkreutz. V posledních letech se ovšem jeho pozice i pověst silně otřásla. Přijíždí jako světaznalý učenec zúčastnit se důležité slavnosti. Ale ve skutečnosti se pokusí znovu vystoupat na vrchol, nebo alespoň zabránit svému úplnému pádu.

1
3
1
1
2
1

Cool faktor: Dýka a plášť, odborník na skryté, pýcha a pád, vůdčí osobnost, nové pořádky

Postava je na první polovinu hry.


Johann Werther

(* 16. února 74) – 21 let

Postava může být muž i žena.

Johann se nenarodil šťastně. Jako hybrid nízkého původu i ne zcela známé krve přežíval, jak to šlo. Navíc vyčníval; už jako dospívající se spíš než hraní na vojáky oddával romantickým představám, které kvetly v jeho duši. A když se chtěl o takovou představu podělit se světem, vzal prostě štětec a namaloval ji. Velmi brzy se mu dostalo uměleckého uznání. Jeho duše ale toužila po něčem jiném, než po ovacích davů. Toužila po lásce. A jednoho dne se jí i dočkala. 

Před dvěma lety na jeho vernisáž v Brně dorazila i mladá Vadleána Hadúr Báthory a Werther uslyšel nový zvuk. Jeho srdce začalo bít. Už při seznámení bylo jasné, že náklonnost je oboustranná. Strávili ve stínu Špilberku několik nezapomenutelných dní, Vadleána se ale musela vrátit na své panství a Werther zase musel pokračovat na další výstavu. A tak si začali dopisovat. 

Jejich vztah se i přes vzdálenost stále více prohluboval, ale před rokem přišla hrozná rána. Vadleána se vdala. Pro Werthera to bylo jako blesk z čistého nebe. Od té doby ví jistě jen jedno: potřebuje ji vidět a říct jí, že on je její skutečná láska a bez ní jeho život nemá smysl. Má pro ni obrovské překvapení.

3
2
2
1
1
2

Cool faktor: velká romantická láska, dopisy, osudovost

Postava je na druhou polovinu hry.


Viktor Dyk

(* 31. prosince 67) – 28 let

Postava může být muž i žena.

Mezi nejhlasitější města, která nemají zastoupení na Českém sněmu, se vždy řadil Mělník. 

Jakousi zvláštní souhrou náhod se tam dějí výhradně problémy těžkého kalibru: invaze mrchožroutů, lokální morové rány, propady podloží a tak dále. Tvrdé problémy ale dělají tvrdé lidi. 

A jednou z nejtvrdších osobností, které Mělník vykoval, je Viktor. Básník a specialista, který obchází zemi a městům i vesnicím nabízí unikátní služby. Dokáže je zbavit plísní, ghúlů, přemnožených odpadních hybridů, krys i horších věcí. 

Jenže každá služba stojí nějaké peníze. A Viktor si nežádá málo – a jsou zde tací, kteří mu dluží. Přijde dohodnout obchody, splatit vlastní starý dluh a vymoci své právo. A země se otřese, pokud nebudou jeho požadavky splněny.

1
1
3
2
2
1

Cool faktor: vymahač dluhů, krysař, Sněmem “oblíbený”, silné pouto


Dracula

(* ???) – ??? let

Postava může být muž i žena.

Prastarý upír s dnes již téměř zapomenutými kořeny. Za svůj dlouhý neživot exceloval v politice, vojenství, alchymii, temné magii a mnohém dalším. Není snad žádná událost na Balkáně a ve východní Evropě, ve které by neměl prsty. Aspoň se to o něm říká. Neboť o Draculovi kolují stovky pověstí. Zveličují jeho skutky,  často si protiřečí – nikdo si totiž není přesně jistý, kde končí pověst a začíná pravda. A to se přesně Draculovi zamlouvá – strach jeho oběti oslabuje, tajemno je děsí. 

Během hry ale bude Dracula čelit novým nepřátelům, kteří by podle některých mohli být i nebezpečnější, než on sám. Obrátí se v nouzi největší na některé z těch, které by za spojence nikdy neopovažoval? Ostatně nebylo by to poprvé. Ale jeho poslední činy se ho stále drží. 

Čeká ho zvláštní dynamika s (alespoň dříve) zapřisáhlými napřáteli, boj s divokými touhami a oscilování mezi balkánskými rody a Osmany. Má novému světu pořád co nabídnout, nebo se neměl vůbec odvažovat na světlo?

3
2
2
3
1
1

Cool faktor: Fuckin’ Dracula, pověst a fámy, dynamika lovce a kořisti, křehká důvěra, divoká nezdravá romantika

Postava je na druhou polovinu hry.


Šu Fušeng

(* ???) – ??? let.

Na několik let císař Říše středu Slavný návrat podcenil. To se mu málem stalo osudným. K branám Číny nepochodovaly žádné armády: Prastaří ale vyslali své kazatele, agenty a dokázali probudit i několik lokálních Prastarých, jejichž kulty se začali probouzet. Krátkodobý příval zoufalých uprchlíků a bohatství na mnoho let zaslepil velkého Čchien-lunga. Až jeho překladatel, jezuita Joseph – Marie Amiot dokázal přes zkorumpované mandaríny přinést zprávy o korupci, která rozežírala jeho zemi zevnitř. 

Roku 1790 začal císař rychle konat. Spatřil, že jeho země je v rozkladu a měla by se brzy stát kořistí Prastarých, rozložena zevnitř a nakonec dobyta armádami zvenčí. Jeho rychlé kroky a reformy velkého císaře vyčerpaly tak, že roku 1799 umřel zcela vysílen, ale bylo dosaženo nutných změn. Mezi bohatými a šlechtici zavedl velmi přísné tresty za jakékoliv odchýlení od konfuciova učení, taoismu, buddhismu, uctívání předků či (velmi vzácného) křesťanství.

Jezuitský primát se pak povedlo utvrdit a narušován je jen zřídka: dodnes drží čínští císaři ve svých úřednických a poradních sborech velké množství jezuitů, kteří také zajišťují velkou část diplomacie Číny. Nervózně působí vojenská situace říše. Po celé délce ruské hranice je dobře zásobené a vycvičené vojsko, které je stále drženo v plném poplachu, císař sám pak disponuje několika záložními armádami. Stav nouze navíc trvá už více než sto let a situace je nesmírně složitá. Říše středu je stále nejlidnatějším státem světa a dokázala by snad zastavit i vojska Krále králů, ale tento test jí nikdo jen tak nedopřeje.

Současný stav je ale neudržitelný i u proto míří na Umírání velvyslanec Šu Fušeng. Bude třeba vytvořit či posílit některá stávající utajená partnerství, shromáždit pro císaře klíčové informace a vyřešit nepříjemnosti z minulosti. A kontakty Číny sahají hlouběji, než by si kdo myslel.

1
1
1
1
2
1

Cool faktor: zástupce vzdálené říše, vyjednávání, hlas Císaře, spojenci a nepřátelé, mystika

Postava je na druhou polovinu hry.