Rubrika: Aktuality

Již několik dní uplynulo od chvíle, kdy Drak oznámil svůj plánovaný skon. Bylo o něm napsáno množství novinových článků a Drak samotný vydal nespočet dalších oznámení a nařízení. Zde naleznete výběr těch nejdůležitějších zpráv, které by vaší pozornosti neměly uniknout.


Rod Hadúr-Báthory

Báthoryové si své místo na slunci dobývali zcela konvenčními dobovými prostředky. Zastávali vysoké vojenské, úřední a církevní hodnosti a získali titul sedmihradských knížat.

Více

Reichenberg

Děti z karantény Reichenberg jsou odjakživa opředeny mystickým tajemstvím, které zná kromě dětí možná jen dr. Henry Jekyll.

Více

Země galského Kohouta

V lázních nechybí ani Galie, která je jen zuboženou karikaturou své bývalé slávy. V žádné jiné zemi Evropy nebyl nástup vlády Prastarých tak bolestným procesem.

Více

Albionská delegace

Mezi Albionské ctnosti patří disciplína, důstojnost, široké vzdělání a naprosté pohrdání životy všech, kteří žijí pod jinou vlajkou. Kusadla na to.

Více

Rod Kuenburgů ze Salzburgu

Přestože se nad rodem Kuenburgů vznáší stín, stále se jedná o jeden z nejpodstatnějších rakouských rodů. Jejich přítomnost na Umírání je tedy samozřejmostí.

Více

Novináři

Všem bylo jasné, že novináři si tak velkou událost ujít nenechají – někdo ji přece musí zachytit do slov pro zbytek světa. Ale nikdo netušil, že přijedou až takové kapacity.

Více

Rod Kinských

Rod Kinských patří neochvějně k Drakově tajné radě a generalitě dračích vojsk. Na drakově Umírání ale smrt obchází i kolem hlavy rodu.

Více

Rusko

Na celé slavnosti samozřejmě musí být přitomna i delegace z Ruska Krále Králů. Jedná se o nejváženější ze všech delegací a také se jí dostane patřičných poct.

Více

Policie

Událost takového rozsahu, jako je drakovo Umírání, se neobejde bez zástupců policejních sborů. Kdo z nich ovšem přijíždí jen vzdát poslední hold Drakovi a kdo je v lázních pracovně?

Více

Mexiko

Mezi delegacemi přijíždějícími na dračí umírání nemůže chybět oceánská velmoc – Krakenova říše. Sahá od Skandinávie přes Španělsko po karibské ostrovy a jižní Ameriku. Není skvělejší a mocnější říše, nad kterou slunce nezapadá. A nebo ne?

Více

Krakenova říše Hispanica

Mezi delegacemi přijíždějícími na dračí umírání nemůže chybět oceánská velmoc – Krakenova říše. Sahá od Skandinávie přes Španělsko po karibské ostrovy a jižní Ameriku. Není skvělejší a mocnější říše, nad kterou slunce nezapadá. A nebo ne?

Více

Benátsko

Nezávislé Benátsko je nejen obchodní velmocí, ale hlavně místem, kde za všudypřítomnou anonymitou masek získávají úkryt lidé a nelidé všeho druhu i úmyslů. Nejeden z hostů Drakova umírání je tak velmi zvědavý, kdo dorazí toto území reprezentovat.

Více

Lázně

Dnes to budou slovutní balneologičtí odborníci. Protože jen ty nejlepší mozky se mohou starat o blaho Draka a smetánky celé říše. Mwhahahahaha!

Více

Schwarzenbergové z Orlíku

V naší zemi je mnoho šlechtických rodů. Některé jsou významné, mnohé méně, lecjaké si to o sobě pouze myslí a nejeden stojí raději vskrytu a zpovzdálí uplatňuje svůj vliv. Jedním z nejvýznamnějších rodů naší země jsou Schwarzenbergové z Orlíku.

Více

Třináct kolonií

I když to všeobecně není známo a leckterý z hostů bude jistě na místě velmi překvapen, Drak se rozhodl na svoji slavnost pozvat i delegaci skutečně zdaleka.

Více

Poslanci měst

Drakovo umírání bude nejen příležitostí pro projevení respektu a úcty našemu vládci, ale též pro nespočet setkání se spoustou starých známých. Dnes se Drak uvolil dát světu na vědomí první seznam pozvaných hostů.

Více

O velkém Návratu

Není od věci si před návštěvou velkolepého Drakova umírání připomenout historii. Mezi vybranými hosty ze všech možných koutů světa i poměrů by jistě nebylo moudré způsobit faux pas.

Více

Web spuštěn!

Jeho Výsost, Drak, nejvznešenější pán Dunajské říše, oznamuje světu své velkolepé umírání a uděluje pečlivě vybraným jedincům výsadu, stát v této veledůležité chvíli po jeho boku.

Více