Hledáme copywritera

Přátelé a kamarádi,

Belle se nezadržitelně blíží.

Autorský tým po krátkém odpočinku naskočil na své obvyklé tempo a protože neúnavný aparát Dunajské říše vždycky ocení další ruce přiložené k dílu, přinášíme vám exkluzivní inzerát, který v dnešním Slovanském listu nenajdete. Hledáme totiž osobu, která pozvedne pověstné pero) a rozšíří náš tým copywriterek – situace není nikterak zoufalá, ale další geroj by nám dodal více duševního klidu, času na ladění designu a také celkově věříme, že vzhledem k rozmanitosti postav hry je i pestrost psavců ku prospěchu.

A co bude prací takového hrdiny či hrdinky?

Nejprve stráví solidní čas pročítáním již dostupných materiálů, postav a zápletek, aby se dovedl ve světě Belle Epoque alespoň přibližně orientovat. Jedná se o desítky až stovky vzájemně provázaných stránek a dokumentů, takže záliba ve čtení jest nutnou podmínkou. Aby se v tom množství textu dočista neztratil, dostane též průvodce z řad tvůrců hry, který mu bude při této fázi nápomocen.

Až se bude ve světě Belle Epoque dostatečně orientovat, přijde jeho čas zazářit – hlavním úkolem copywritera totiž bude rozepisovat dodané kostry jednotlivých postav do plných tématických textů a podoby, jaká bude ve finále předána hráčům. Nejedná se o primárně designovou práci a není třeba vymýšlet postavám herní obsah! 

Účelem je pouze stanovené zadání rozpracovat do předem dané podoby a rozsahu. Přesto ale nejde o roli bez prostoru pro invenci, postavám je totiž možné dodat drobné detaily, které utvoří jejich život celistvější a charakter uvěřitelnější. Zodpovědností copywritera bude tedy přerod strohé bodové kostry postavy do čtenářsky atraktivní podoby a dodefinování malých neurčitostí či tématických fluff textů.

Pro koho je taková práce vhodná? Pro toho kdo:

  • Rád píše a to gramaticky a stylisticky dobře.
  • Má rád fantastické světy, navíc takové, co jsou amalgámem všeho, co je přísné.
  • Umí se držet zadání a ve vhodné chvíli krotí grafomanii, protože úspornost je vždy lepší volbou.
  • Nezalekne se výzev v podobě rozmanitosti – ať už bude psát postavu fanatického jezuity, až podezřele odměřené diplomatky či pološíleného mága s děravou pamětí.
  • Dodává práci spolehlivě, umí odhadnout své síly a bude schopen věnovat Belle alespoň 12 hodin týdně.
  • Chce nahlédnout do zákulisí a přiložit ruku k dílu na největším obsahovém larpu, jaký u nás kdy vznikl.
  • Chce prozkoumat bizarní zákoutí historie během čtení wikipedie za účelem ohnutí reálných historických postav.
  • Alespoň do jisté míry se orientuje v larpech a tudíž má představu, k čemu bude jeho výsledné dílo použito (výhoda, ne nutná podmínka).

Samozřejmě jen nepožadujeme, ale také nabízíme. Krom samotné vděčnosti a možnosti „být u toho“ (které nikomu nájmy nezaplatí, ale v životopise „copywriting pro největší akci svého druhu“ může vypadat pěkně) také finanční ohodnocení odvíjející se od počtu napsaných postav. Konkrétní podmínky budou domluveny individuálně se zájemcem na základě jeho časových možností.

Vidíte se v textu výše? Nebo v něm vidíte svoje kamarády? Nebo v něm vidíte mezi řádky tajnou šifru, za pomoci které se svolávají členové Černé ruky na Umírání za účelem atentátu na vysokého hodnostáře? Tak jako tak, napište nám! A to na email belleepoque@rolling.cz a to nejpozději do 30. ledna.

.Díky, budeme se těšit na vaše zprávy. A vy se zatím těšte na hru, my už jsme totiž řádně natěšení, až náš svět konečně oživne!