Otevřené přihlašování po skupinách

Postavy larpu Belle Epoque jsou rozděleny na hodně skupin, které spojuje zájem povinnost, krev nebo zkrátka společný osud. Není tedy žádným překvapením, že tyto postavy budou velkou část hry hrát společně.

Přinášíme nyní možnost se přihlásit po celých skupinách. Více obecných informací o přihlašování (vysvětlení atributů, délky postav atd.) je v samostatném příspěvku.

Jak se jako skupina přihlásit?

Co je potřeba znát:

 • Skupinu přihlásí jeden její člen, který funguje jako styčný důstojník a za svou skupinu odpovídá.
 • Přihlášení za skupinu bude doplňovat přihlášení každého samotného hráče.
 • Jednotlivci platí přihlašovací příspěvek zvlášť, pokud někdo odpadne, platí běžné storno podmínky a skupina bude mít čas najít si vlastní náhradu než budeme nabízet roli veřejně.
 • V případě, že postava obsahuje postavy na polovinu doby je možné, že někdo skupinu v půlce opustí nebo přijde a pak negarantujeme, že nutně zůstane ve stejné skupině (třeba proto, že jí další postava už nenahrazuje).

Co by měl obsahovat přihlašovací email:

 • Jakou skupinu chcete ztvárnit primárně – případně jestli máte nějaké záložní možnosti.
 • Z jakého důvodu chcete hrát právě tuto skupinu (na základě toho vám třeba budeme moci dát jiné doporučení)
 • Kdo jsou všichni členové skupiny a jejich emaily

Mail odesílejte na adresu belleepoque@rolling.cz. Po odeslání přihlášení za skupinu dostanete odpověď, zda byla vaše skupina přijata a poté případně obdržíte individuální přihlašovací formuláře. Ten bude sloužit k rozdělení postav na jednotlivce, získání kontaktních údajů a dalších nezbytných informací.

Jaké skupiny jsou k dispozici pro hromadné přihlášení?

Albionská delegace (7 postav)

 • Georg-usk-georg (Bezpohlavní, pouze na první polovinu hry)
 • Horatia Hornblower (Postava je žena)
 • Mina Harker (Postava je žena)
 • Moriarty (Může být muž či žena)
 • Oliver Twist (Postava je muž)
 • Sususkiliam (Postava je žena)
 • Theresa Wight-uskterry (Postava je žena)

Ruská delegace (7 postav)

 • Carl Jung (Může být muž či žena, pouze na druhou polovinu hry)
 • Dragomira (Postava je žena)
 • Kázeň Králova (Bezpohlavní)
 • Grigori Jefimovič Rasputin (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)
 • Alexandr Alexandrovič Puškin (Postava je muž)
 • Bogoris Fjodorovič Kerenský (Postava je muž)
 • Oren’kftalgren’krenor (Bezpohlavní, pouze na druhou polovinu hry)

Litanijská delegace (5 postav)

 • Rigor (Může být muž či žena, pouze na druhou polovinu hry)
 • Mistr Rott (Postava je muž)
 • Mistryně Prudentia (Postava je žena)
 • Učednice Vrána (Postava je žena)
 • Učeň Havran (Postava je muž)

Delegace Ocelového císařství (5 postav)

 • Frieda von Richthofen (Postava je žena)
 • Elsa von Richthofen (Postava je žena)
 • Baronka Hieronýma Karla Friedrich (Postava je žena)
 • Bruno Johann Haas (Postava je muž)
 • Hrabě Erich Jacob Lilienthal (Postava je muž)

Policie (8 postav)

 • Joseph Fouché (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)
 • Josefina Vaňásková (Postava je žena)
 • Olga (Postava je žena)
 • Stefan Pálffy – Hadik (Může být muž či žena)
 • Siluon Černín z Chudenic (Postava je muž)
 • Stanislaw Skrzetuski (Postava je muž)
 • William Buttler Yeats (Může být muž či žena)
 • Oscar Fingal O’Flahertie Wills (Může být muž či žena)

Adepti (7 postav)

 • Ada (Postava je žena, pouze na první polovinu hry)
 • Felix (Postava je muž)
 • Anna (Postava je žena)
 • Vojtěch Náprstek (Postava je muž)
 • Zdislav (Postava je muž)
 • Erik (Postava je muž)
 • Otto (Postava je muž)

Rod Báthory (5 postav)

 • Alžběta Hadúr-Báthory (Postava je žena)
 • Maricara Hadúr-Báthory (Postava je žena)
 • Vadleána Hadúr-Báthory (Postava je žena)
 • Mihai (Postava je muž)
 • Vlad Rohadék-Hunedoary (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)

Rod Černínů (4 postavy)

 • Eugena Černínová z Chudenic (Postava je žena)
 • Siwiana Černínová z Chudenic (Postava je žena)
 • Johann Mendel (Postava je muž)
 • Viktar Černín z Chudenic (Postava je muž)

Rod Kinských (5 postav)

 • Berta Kinská (Postava je žena, pouze na první polovinu hry)
 • Vauk‘ nakt Nora Kinská (Postava je žena)
 • Ráže Kinský (Postava je muž)
 • Markazín Kinský (Postava je muž)
 • Oktavián Ryj Kinský (Postava je muž)

Rod Kuenburgů (5 postav)

 • Eleonora Batthyány – Kuenberg (Postava je žena)
 • Sonja Andrea Kuenburg (Postava je žena)
 • Wolfgang Dionysus Kuenburg (Postava je muž)
 • Maxmilián Bernhard Kuenburg (Postava je muž)
 • Marie Lotte Kuenburg (Postava je žena, pouze na první polovinu hry)

Rod Lichtenštejnů (5 postav)

 • Alžběta Amálie z Lichtenštejna (Postava je žena)
 • Berenika Orsini (a z Lichtenštejna) (Postava je žena)
 • Filip Adam z Aehrenthalu a Lichtenštejna (Postava je muž)
 • Alois I. z Lichtenštejna (Postava je muž)
 • Jan Josef I. z Lichtenštejna (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)

Rod Lobkoviců (7 postav)

 • Fénix Popel z Lobkovic (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)
 • Hyacintha Paroh z Lobkovic a Vrtby (Postava je žena)
 • Hyacinth Plamen z Lobkovic (Postava je muž)
 • Salamander z Lobkovic a Vrtby (Postava je muž)
 • Serafína z Lobkovic a Vrtby (Postava je žena)
 • Rigdzin Šerab (Postava může být muž či žena)
 • Diamanta Uhel z Lobkovic (Postava je žena, pouze na druhou polovinu hry)

Rod Pálffy (5 postav)

 • Liderika Pálffy z Erdödu a Stupavy (Postava je žena)
 • Mořic Pálffy z Erdődu a Červeného kamene (Postava je muž)
 • Mikloš Pálffy z Erdödu a Malacky (Postava je muž)
 • Griff Pálffy z Erdődu a Červeného kamene (Postava může být muž či žena)
 • Karol Pálffy (Postava je muž, pouze na první polovinu hry)

Rod Rožmitálců (7 postav)

 • Baltazar (Postava je bezpohlavní)
 • Eliška Pilířová (Postava je žena)
 • Jan Pilíř (Postava může být muž či žena)
 • Slavěna Pilířová (Postava může být muž či žena, pouze na druhou polovinu)
 • Vilkena z Rožmitálu (Postava je žena)
 • Vlken, pán z Rožmitálu (Postava je muž)
 • Vlka (Postava je bezpohlavní, pouze na druhou polovinu)

Rod Schwarzenbergů (4 postavy)

 • Markéta z Frankfurtu (Postava je žena)
 • Mandragora ze Schwarzenbergu (Postava je žena)
 • Julius ze Schwarzenbergu-Kratochvíle (Postava je muž)
 • Kai ze Schwarzenbergu (Postava je bezpohlavní)